Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0196(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0246/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0246/2007

Συζήτηση :

PV 10/07/2007 - 5
CRE 10/07/2007 - 5

Ψηφοφορία :

PV 11/07/2007 - 7.10
CRE 11/07/2007 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0336

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

7.10. Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Markus Ferber (A6-0246/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0336)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0336)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- ο Brian Simpson σχετικά με το συμβατό των τροπολογιών 62 και 64 (Ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει το συμβατό αυτών των τροπολογιών).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου