Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0246/2007

Ingivna texter :

A6-0246/2007

Debatter :

PV 10/07/2007 - 5
CRE 10/07/2007 - 5

Omröstningar :

PV 11/07/2007 - 7.10
CRE 11/07/2007 - 7.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0336

Protokoll
Onsdagen den 11 juli 2007 - Strasbourg

7.10. Fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster [KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Markus Ferber (A6-0246/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0336)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0336)

Inlägg om omröstningen:

- Brian Simpson om ändringsförslag 62 och 64 är förenliga med varandra (talmannen bekräftade att dessa ändringsförslag var förenliga med varandra).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy