Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 11 iulie 2007 - Strasbourg

7. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

A intervenit Robert Atkins, care a denunţat întârzierea cu care începe votarea şi a solicitat ca Preşedintele să depună eforturi ca acest lucru să nu se mai întâmple (Preşedintele i-a răspuns că această întârziere a fost cauzată de durata anumitor intervenţii).


7.1. Calendarul 2008 (vot)

7.2. Convocarea Conferinţei Interguvernamentale (vot)

7.3. Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

7.4. Programul specific „Justiţie civilă” (2007-2013) ***II (vot)

7.5. Politica comunitară în domeniul apei (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

7.6. Vehicule scoase din uz (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

7.7. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

7.8. Substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

7.9. Cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

7.10. Realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii ***I (vot)

7.11. Norme comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian (reformare) ***I (vot)

7.12. Serviciile financiare 2005-2010 (Carte albă) (vot)

7.13. Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor secolului XXI (vot)

7.14. Detaşarea lucrătorilor (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate