Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 11 juli 2007 - Strasbourg

8. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jo Leinen - A6-0279/2007: Hannu Takkula

Betänkande Karl-Heinz Florenz - A6-0186/2007: Zuzana Roithová

Betänkande Markus Ferber - A6-0246/2007: Richard Seeber, Sylwester Chruszcz, Zsolt László Becsey, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski och Saïd El Khadraoui

Betänkande Jacek Protasiewicz - A6-0247/2007: Hubert Pirker, Lena Ek, Avril Doyle, Koenraad Dillen och Carlo Fatuzzo

B6-0266/2007 - Utstationering av arbetstagare: Hubert Pirker

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy