Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0279/2007

Разисквания :

PV 11/07/2007 - 15
CRE 11/07/2007 - 15

Гласувания :

PV 12/07/2007 - 6.11
CRE 12/07/2007 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 11 юли 2007 г. - Страсбург

15. Положението в Пакистан (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Пакистан

Manuel Lobo Antunes (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления

Изказаха се: Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, Robert Evans, от името на групата PSE, и Sajjad Karim, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato и Marios Matsakis, от името на групата ALDE, относно положението в Пакистан (B6-0279/2007),

- Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, относно положението в Пакистан (B6-0282/2007),

- Pasqualina Napoletano и Robert Evans, от името на групата PSE, относно Пакистан (B6-0283/2007),

- Jaromír Kohlíček, André Brie и Luisa Morgantini, от името на групата GUE/NGL, относно Пакистан (B6-0284/2007),

- Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, относно Пакистан (B6-0286/2007),

- Cem Özdemir, Jean Lambert и Gisela Kallenbach, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Пакистан (B6-0289/2007)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 12.07.2007.

Правна информация - Политика за поверителност