Rodyklė 
Protokolas
PDF 201kWORD 191k
Trečiadienis, 2007 m. liepos 11 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 3.Susitarimas dėl keleivių duomenų perdavimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)
 4.Portugalijos pirmininkavimo programos pristatymas (diskusijos)
 5.Tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimas * (diskusijos)
 6.Pirmininko pareiškimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.2008 m. plenarinių sesijų kalendorinis planas (balsavimas)
  
7.2.Tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimas (balsavimas)
  
7.3.Akcinių bendrovių jungimas ir skaidymas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4.Civilinės teisenos speciali programa (2007-2013) ***II (balsavimas)
  
7.5.Bendrijos veiksmai vandens politikos srityje (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
7.6.Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
7.7.Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
7.8.Pavojingos medžiagos elektros ir elektroninėje įrangoje (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
7.9.Ekologinio projektavimo reikalavimai energiją vartojantiems gaminiams (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)
  
7.10.Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos užbaigtumas ***I (balsavimas)
  
7.11.Bendrosios oro transporto paslaugų teikimo taisyklės (išdėstyta nauja redakcija) ***I (balsavimas)
  
7.12.Finansinės paslaugos 2005–2010 m. (Baltoji knyga) (balsavimas)
  
7.13.Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant XXI–ojo amžiaus uždavinius (balsavimas)
  
7.14.Darbuotojų komandiravimas (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Euro zona (2007 m.) - Europos centrinis bankas (2006 m.) (diskusijos)
 12.Darbotvarkė
 13.Euro zona (2007 m.) - Europos centrinis bankas (2006 m.) (diskusijų tęsinys)
 14.Palestina (diskusijos)
 15.Padėtis Pakistane (diskusijos)
 16.Būsimas susitarimas dėl Kosovo (diskusijos)
 17.Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos 2006 m. ataskaita (diskusijos)
 18.TRIPS susitarimas ir galimybė įsigyti vaistų (diskusijos)
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 20.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 21.Demokratinė stebėsena vystomojo bendradarbiavimo priemonės srityje (diskusijos)
 22.Gamtinės katastrofos (diskusijos)
 23.Bendrijos statistikos programa 2008–2012 m. ***I – Valstybių narių pateiktų statistikos duomenų perdavimas laiku ir tikrinimas (diskusijos)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- susitarimas pasikeičiant laiškais dėl protokolo, nustatančio žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytus Europos Bendrijos ir Gabono respublikos susitarime dėl žvejybos prie Gabono krantų, laikotarpiui nuo 2005 m. gruodžio 3 d. iki 2011 m. gruodžio 2 d., laikino taikymo;

- Gabono respublikos ir Europos Bendrijos žvejybos partnerystės susitarimas.


3. Susitarimas dėl keleivių duomenų perdavimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijos)

Diskusijos buvo surengtos 2007 07 09 (punktas 18 protokolo 09.07.2007).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Martine Roure PSE frakcijos vardu – dėl susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) (B6-0278/2007);

- Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu – dėl susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) (B6-0280/2007);

- Kathalijne Maria Buitenweg ir Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu – dėl susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) (B6-0281/2007);

- Sylvia-Yvonne Kaufmann ir Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu – dėl susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) (B6-0285/2007);

- Manfred Weber PPE-DE frakcijos vardu, Roberta Angelilli ir Roberts Zīle UEN frakcijos vardu – dėl susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) (B6-0287/2007).

Balsavimas: punktas 6.7 protokolo 12.07.2007.


4. Portugalijos pirmininkavimo programos pristatymas (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Portugalijos pirmininkavimo programos pristatymas

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas).

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, ir Graham Watson ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Patrick Louis IND/DEM frakcijos vardu, Bruno Gollnisch ITS frakcijos vardu, Gianni De Michelis , nepriklausomas Parlamento narys, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck ir Mirosław Mariusz Piotrowski.

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

Kalbėjo: Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró ir Jan Marinus Wiersma, kuris pradėjo savo kalbą pastabomis apie penkių bulgarių slaugytojų ir palestiniečio gydytojo, nuo 1999 m. kalinamų Libijoje, padėtį (Pirmininkas nurodė, kad vėliau jis darys pareiškimą šia tema) (punktas 6 protokolo 11.07.2007), Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates ir José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.


5. Tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimas * (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarpvyriausybinės konferencijos (TVK) sušaukimo: Europos Parlamento nuomonė (ES sutarties 48 straipsnis) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jo Leinen (A6-0279/2007)

Kalbėjo: Manuel Lobo Antunes (Einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Margot Wallström (Komisijos Pirmininko pavaduotoja).

Jo Leinen pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Íñigo Méndez de Vigo PPE-DE frakcijos vardu, Richard Corbett PSE frakcijos vardu, Andrew Duff ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Johannes Voggenhuber Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Bernard Wojciechowski IND/DEM frakcijos vardu, Philip Claeys ITS frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Maria da Assunção Esteves, Harlem Désir, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere, Gérard Onesta, Maciej Marian Giertych, Alexander Stubb, Genowefa Grabowska, Bogdan Pęk, Manuel Lobo Antunes ir Margot Wallström.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.2 protokolo 11.07.2007.


6. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl šiandien Libijos Aukščiausiojo Teismo patvirtintos mirties bausmės penkioms bulgarėms slaugytojoms ir palestiniečiui gydytojui, nuo 1999 m. vasario mėn. kalinamiems Libijoje. Jis išreiškė Europos Parlamento solidarumą su kalinamaisiais, jų šeimomis ir žmonėmis, kurie Bengazio ligoninėje buvo užkrėsti ŽIV/AIDS, ir dar kartą pabrėžė, kad Europos Parlamentas nepritaria mirties bausmei.

Jis paragino Libijos valdžios institucijas suteikti malonę ir paleisti šiuos šešis nuteistuosius.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Kalbėjo Robert Atkins, kuris apgailestavio dėl to, kad vėluojama pradėti balsavimą, ir paprašė Pirmininką užtikrinti, kad tai nepasikartotų. (Pirmininkas jam atsakė, kad vėlavimą lėmė tam tikrų kalbų ilgumas).


7.1. 2008 m. plenarinių sesijų kalendorinis planas (balsavimas)

Europos Parlamento 2008 m. plenarinių sesijų kalendorinis planas: žr. Pirmininkų sueigos pasiūlymą (punktas 12 protokolo 09.07.2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

Patvirtintas toks Europos Parlamento 2008 m. plenarinių sesijų kalendorinis planas:

sausio 14–17 d.,

sausio 30–31 d.,

vasario 18–21 d.,

kovo 10–13 d.,

balandžio 9–10 d.,

balandžio 21–24 d.,

lgegužės 7–8 d.,

gegužės 19–22 d.,

birželio 4–5 d.,

birželio 16–19 d.,

liepos 7–10 d.,

rugsėjo 1–4 d.,

rugsėjo 22–25 d.,

spalio 8–9 d.,

spalio 20–23 d.,

lapkričio 17–20 d.,

gruodžio 3–4 d.,

gruodžio 15–18 d.


7.2. Tarpvyriausybinės konferencijos sušaukimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarpvyriausybinės konferencijos (TVK) sušaukimo: Europos Parlamento nuomonė (ES sutarties 48 straipsnis) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jo Leinen (A6-0279/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0328).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Jo Leinen (pranešėjas) prieš balsavimą Marco Cappato dėl J. Leinen pastabų;

- Alexander Alvaro paragino narius pritarti 1 pakeitimui;

- Monica Frassoni pateikė 9 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas, nes tam prieštaravo daugiau kaip 40 narių.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas


7.3. Akcinių bendrovių jungimas ir skaidymas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 78/855/EEB dėl akcinių bendrovių jungimo ir Tarybos direktyvą 82/891/EEB dėl akcinių bendrovių skaidymo, dėl reikalavimo, kad, jungiant arba skaidant bendroves, nepriklausomas ekspertas parengtų ataskaitą [COM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0329).


7.4. Civilinės teisenos speciali programa (2007-2013) ***II (balsavimas)

Pranešimas 2007 m. birželio 13 d. Tarybos priimta bendroji pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, 2007–2013 m. laikotarpiui patvirtinantį specialiąją programą „Civilinė teisena“ kaip Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalį [08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Inger Segelström (A6-0262/2007).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Charlie McCreevy (Komisijos narys) pateikė Komisijos poziciją dėl pakeitimų.

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2007)0330).


7.5. Bendrijos veiksmai vandens politikos srityje (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento Ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0174/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0331).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0331).


7.6. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Karl-Heinz Florenz (A6-0186/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0332).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0332).


7.7. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0914 - C6-0019/2007 - 2006/0302(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Karl-Heinz Florenz (A6-0188/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0333).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0333).


7.8. Pavojingos medžiagos elektros ir elektroninėje įrangoje (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento Ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0334).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0334).


7.9. Ekologinio projektavimo reikalavimai energiją vartojantiems gaminiams (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I (balsavimas)

Pranešimas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento Ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Direktyvos 2005/32/EB, nustatančios ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais [COM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A6-0222/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0335).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0335).


7.10. Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos užbaigtumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 97/67/EB dėl visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos užbaigtumo [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A6-0246/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0336).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0336).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Brian Simpson dėl 62 ir 64 pakeitimų suderinamumo (Pirmininkas patvirtino, kad šie pakeitimai iš tiesų suderinami).


7.11. Bendrosios oro transporto paslaugų teikimo taisyklės (išdėstyta nauja redakcija) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių teikiant oro susisiekimo paslaugas Bendrijoje (išdėstyta nauja redakcija) [COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Arūnas Degutis (A6-0178/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0337).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0337).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Pervenche Berès dėl pranešimo vertimo į prancūzų k.


7.12. Finansinės paslaugos 2005–2010 m. (Baltoji knyga) (balsavimas)

Pranešimas dėl finansinių paslaugų 2005–2010 m. – Baltoji knyga [2006/2270(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Ieke van den Burg (A6-0248/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0338).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Ieke van den Burg (pranešėja), kuri pateikė 12 pakeitimo techninių pataisų;

- Ieke van den Burg, kuri atšaukė savo 26 dalies žodinį pakeitimą;

- Ieke van den Burg, kuri pateikė 34 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


7.13. Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant XXI–ojo amžiaus uždavinius (balsavimas)

Pranešimas dėl darbo teisės modernizavimo įgyvendinant XXI–ojo amžiaus uždavinius [2007/2023(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0339).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Jacek Protasiewicz (pranešėjas), kuris patikslino 11 ir 12 pakeitimus;

- Jacek Protasiewicz ir Luigi Cocilovo dėl 3 ir 4 dalies bei 20 ir 21 pakeitimo turinio;

- Astrid Lulling dėl vertimo žodžiu į prancūzų k.;

- Nikolaos Sifunakis dėl balsavimo eigos.


7.14. Darbuotojų komandiravimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0266/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0340).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Philip Bushill-Matthews.

°
° ° °

-Kalbėjo: Pervenche Berès ir Hannes Swoboda, kurie, atsižvelgdami į tai, kad balsavimas užsitęsė, paprašė jį nutraukti, o rytoj balsavimą atkelti į 11.30 val. (Pirmininkas nutarė nutraukti balsavimą šioje stadijoje. Dėl likusių klausimų bus balsuojama balsuoti skirtu laiku rytoj).


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Jo Leinen - A6-0279/2007: Hannu Takkula

Pranešimas: Karl-Heinz Florenz - A6-0186/2007: Zuzana Roithová

Pranešimas: Markus Ferber - A6-0246/2007: Richard Seeber, Sylwester Chruszcz, Zsolt László Becsey, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski ir Saïd El Khadraoui

Pranešimas: Jacek Protasiewicz - A6-0247/2007: Hubert Pirker, Lena Ek, Avril Doyle, Koenraad Dillen ir Carlo Fatuzzo

B6-0266/2007 - Darbuotojų komandiravimas: Hubert Pirker


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.25 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Euro zona (2007 m.) - Europos centrinis bankas (2006 m.) (diskusijos)

Pranešimas dėl 2007 m. metinio pranešimo apie euro zoną [2007/2143(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

Pranešimas dėl Europos centrinio banko 2006 m. metinės ataskaitos [2007/2142(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

Dariusz Rosati pristatė pranešimą (A6-0264/2007).

Gay Mitchell pristatė pranešimą (A6-0266/2007).

Kalbėjo: Jean-Claude Juncker (euro grupės pirmininkas), Jean-Claude Trichet (ECB pirmininkas) ir Joaquín Almunia (Komisijos narys).

Kalbėjo: Andreas Schwab PPE-DE frakcijos vardu, ir Benoît Hamon PSE frakcijos vardu.


12. Darbotvarkė

Pirmininkas pasiūlė rytoj, ketvirtadienį, posėdį pradėti 9.30 val., o balsavimą – 11.30 val.

Parlamentas pritarė pasiūlymui.


13. Euro zona (2007 m.) - Europos centrinis bankas (2006 m.) (diskusijų tęsinys)

Pranešimas dėl 2007 m. metinio pranešimo apie euro zoną [2007/2143(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

Pranešimas dėl Europos centrinio banko 2006 m. metinės ataskaitos [2007/2142(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

Kalbėjo: Andrea Losco ALDE frakcijos vardu, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN frakcijos vardu, ir Alain Lipietz Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jacky Henin GUE/NGL frakcijos vardu, John Whittaker IND/DEM frakcijos vardu, Sergej Kozlík , nepriklausomas Parlamento narys, Cristobal Montoro Romero, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Wiesław Stefan Kuc, Hélène Goudin, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Vladimír Železný, Othmar Karas, Robert Goebbels, Jean-Paul Gauzès, Vladimír Maňka, Jean-Claude Juncker (euro grupės pirmininkas), Jean-Claude Trichet (ECB pirmininkas) ir Joaquín Almunia (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.8 protokolo 12.07.2007.


14. Palestina (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Palestina

Manuel Lobo Antunes (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE frakcijos vardu, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Liam Aylward UEN frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu, Jana Hybášková, Alyn Smith, Kyriacos Triantaphyllides, Eugen Mihăescu, Edward McMillan-Scott, Geoffrey Van Orden, Philip Claeys ITS frakcijos vardu, Manuel Lobo Antunes ir Benita Ferrero-Waldner.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vito Bonsignore, Charles Tannock, Elmar Brok, Antonio Tajani, Bogdan Klich, Jana Hybášková, Tokia Saïfi, Robert Atkins, Gunnar Hökmark, Michael Gahler ir Patrick Gaubert PPE-DE frakcijos vardu – dėl padėties Artimuosiuose Rytuose (B6-0268/2007),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, dėl padėties Artimuosiuose Rytuose (B6-0270/2007),

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński ir Konrad Szymański UEN frakcijos vardu – dėl Palestinos (B6-0272/2007),

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser ir Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu – dėl padėties Artimuosiuose Rytuose (B6-0273/2007),

- Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Angelika Beer, Pierre Jonckheer, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit ir Johannes Voggenhuber Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Artimuosiuose Rytuose (B6-0274/2007),

- Francis Wurtz, Kyriacos Triantaphyllides ir Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Artimuosiuose Rytuose (B6-0275/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.10 protokolo 12.07.2007.


15. Padėtis Pakistane (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Pakistane

Manuel Lobo Antunes (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, Robert Evans PSE frakcijos vardu, ir Sajjad Karim ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Marek SIWIEC
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu – dėl Pakistano (B6-0279/2007),

- Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu – dėl padėties Pakistane (B6-0282/2007),

- Pasqualina Napoletano ir Robert Evans PSE frakcijos vardu – dėl Pakistano (B6-0283/2007),

- Jaromír Kohlíček, André Brie ir Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Pakistano (B6-0284/2007),

- Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu – dėl Pakistano (B6-0286/2007),

- Cem Özdemir, Jean Lambert ir Gisela Kallenbach Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Pakistano (B6-0289/2007)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.11 protokolo 12.07.2007.


16. Būsimas susitarimas dėl Kosovo (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Būsimas susitarimas dėl Kosovo

Manuel Lobo Antunes (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Olli Rehn (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu, Hannes Swoboda PSE frakcijos vardu, Ignasi Guardans Cambó ALDE frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Joost Lagendijk Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, Sylwester Chruszcz , nepriklausomas Parlamento narys, Árpád Duka-Zólyomi, Jan Marinus Wiersma, Erik Meijer, Doris Pack, Csaba Sándor Tabajdi, Manuel Lobo Antunes ir Olli Rehn.

Diskusijos baigtos.


17. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos 2006 m. ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos 2006 m. ataskaitos [2006/2289(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Erik Meijer (A6-0214/2007).

Kalbėjo: Manuel Lobo Antunes (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Olli Rehn (Komisijos narys).

Erik Meijer pristatė pranešimą.

Kalbėjo Anna Ibrisagic PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Józef Pinior PSE frakcijos vardu, István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu, Hanna Foltyn-Kubicka UEN frakcijos vardu, Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu, pranešusi, kad lankytojų galerijoje sėdi Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos parlamento narių grupė, Georgios Karatzaferis IND/DEM frakcijos vardu, Dimitar Stoyanov ITS frakcijos vardu, Giorgos Dimitrakopoulos, Panagiotis Beglitis, Bogusław Rogalski, Doris Pack, Kristian Vigenin, Manuel Lobo Antunes ir Olli Rehn.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.12 protokolo 12.07.2007.


18. TRIPS susitarimas ir galimybė įsigyti vaistų (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0036/2007), kurį uždavė Gianluca Susta ir Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu, Kader Arif PSE frakcijos vardu, Georgios Papastamkos PPE-DE frakcijos vardu, Vittorio Agnoletto ir Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Tarybai: Susitarimas dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių aspektų (TRIPS) ir galimybės įsigyti vaistų (B6-0130/2007)

Žodinis klausimas (O-0037/2007), kurį uždavė Gianluca Susta ir Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu, Kader Arif PSE frakcijos vardu, Georgios Papastamkos PPE-DE frakcijos vardu, Vittorio Agnoletto ir Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Komisijai: Susitarimas dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių aspektų (TRIPS) ir galimybės įsigyti vaistų (B6-0131/2007)

Gianluca Susta, Kader Arif, Georgios Papastamkos, Vittorio Agnoletto, Carl Schlyter ir Cristiana Muscardini pateikė žodinius klausimus.

Manuel Lobo Antunes (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Olli Rehn (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Margrietus van den Berg PSE frakcijos vardu, Sharon Bowles ALDE frakcijos vardu, Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu, David Martin, Johan Van Hecke, Manuel Lobo Antunes ir Olli Rehn.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Georgios Papastamkos ir Maria Martens PPE-DE frakcijos vardu, Kader Arif, Harlem Désir, Margrietus van den Berg ir David Martin PSE frakcijos vardu, Gianluca Susta, Johan Van Hecke ir Ignasi Guardans Cambó ALDE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Carl Schlyter ir Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Helmuth Markov ir Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Susitarimo dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS) ir galimybės įsigyti vaistų (B6-0288/2007)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.13 protokolo 12.07.2007.


(Posėdis sustabdytas 20.10 val. ir atnaujintas 21.05 val.)

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

19. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE-DE ir PSE frakcijų prašymus dėl paskyrimų:

Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis – Rumiana Jeleva

Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu – Petya Stavreva

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis – Roselyne Lefrançois ir Dushana Zdravkova

Delegacija ryšiams su Izraeliu – Nickolay Mladenov

Delegacija ryšiams su Baltarusija – Vladimir Urutchev

Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN) – Pierre Pribetich vietoj Bernard Poignant

Delegacija ryšiams su Palestinos Įstatymų Leidybos Taryba – Elisabeth Morin jau nėra jos narė

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


20. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas peržiūrėjo klausimus Tarybai (B6-0133/2007).

Klausimas 1 (Manuel Medina Ortega): Sudužusių laivų gelbėjimo pagalba

Manuel Lobo Antunes (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Manuel Medina Ortega papildomą klausimą.

Klausimas 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Tinkamų ir aukštos kokybės vaikų priežiūros paslaugų teikimas valstybėse narėse

Manuel Lobo Antunes atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomą klausimą.

Klausimas 3 (Sarah Ludford): Nesusitarimas dėl pamatinių sprendimų procesinių teisių klausimu

Manuel Lobo Antunes atsakė į klausimą ir į Sarah Ludford papildomą klausimą.

4 klausimas nebuvo pateiktas, nes klausimo teikėjas posėdyje nedalyvavo.

Klausimas 5 (Bernd Posselt): Viduržemio jūros regiono bendradarbiavimo stiprinimas

Manuel Lobo Antunes atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt papildomą klausimą.

6 klausimas nebuvo pristatytas, nes ši tema jau buvo įrašyta į mėnesinės sesijos darbotvarkę.

Klausimas 7 (Mairead McGuinness): Brazilijos jautienos importavimas į ES

Klausimas 8 (Liam Aylward): Atskiras ES ir Brazilijos susitarimas dėl jautienos

Manuel Lobo Antunes atsakė į klausimus ir į Mairead McGuinness papildomą klausimą.

9–10 klausimai nebuvo pristatyti, nes ši tema jau buvo įrašyta į mėnesinės sesijos darbotvarkę.

11–13 klausimai buvo atšaukti.

14–18 klausimai nebuvo pateikti, nes klausimų teikėjai posėdyje nedalyvavo.

Klausimas 19 (Luisa Morgantini): Kurdų mero atleidimas dėl municipalinių paslaugų teikimo įvairiomis kalbomis

Manuel Lobo Antunes atsakė į klausimą ir į Luisa Morgantini ir Bernd Posselt papildomus klausimus.

Klausimas 20 (Leopold Józef Rutowicz): Energetinis saugumas ES ateinančiais 20 metų

Manuel Lobo Antunes atsakė į klausimą ir į Leopold Józef Rutowicz papildomą klausimą.

21–24 klausimai nebuvo pateikti, nes klausimų teikėjai posėdyje nedalyvavo.

Klausimas 25 (Marian Harkin): Protokolas, susijęs su Pagrindinių teisių chartija, dėl kurio deramasi su Didžiąja Britanija

Manuel Lobo Antunes atsakė į klausimą ir į Marian Harkin papildomą klausimą.

Klausimų Tarybai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 21.40 val. ir atnaujintas 22.00 val.)

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

21. Demokratinė stebėsena vystomojo bendradarbiavimo priemonės srityje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Demokratinė stebėsena vystomojo bendradarbiavimo priemonės srityje

Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Gay Mitchell PPE-DE frakcijos vardu, Margrietus van den Berg PSE frakcijos vardu, Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE frakcijos vardu, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, Josep Borrell Fontelles ir Benita Ferrero-Waldner.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Josep Borrell Fontelles DEVE komiteto vardu – dėl vystymąsi remiančio bendradarbiavimo priemonės (angl. DCI) įgyvendinimo demokratinės priežiūros (B6-0310/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.4 protokolo 12.07.2007.


22. Gamtinės katastrofos (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Gamtinės katastrofos

Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Konstantinos Hatzidakis PPE-DE frakcijos vardu, Linda McAvan PSE frakcijos vardu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Georgios Karatzaferis IND/DEM frakcijos vardu, Dimitar Stoyanov ITS frakcijos vardu, Gerardo Galeote, Stavros Lambrinidis, Dimitrios Papadimoulis, Roberta Alma Anastase, María Sornosa Martínez, Edite Estrela ir Benita Ferrero-Waldner.

Su pateiktais pasiūlymais dėl rezoliucijos dar nebuvo galima susipažinti; jie bus paskelbti vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: pirmoji rugsėjo mėn. sesija.


23. Bendrijos statistikos programa 2008–2012 m. ***I – Valstybių narių pateiktų statistikos duomenų perdavimas laiku ir tikrinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 2008–2012 m. Bendrijos statistikos programos [COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

Žodinis klausimas (O-0024/2007), kurį uždavė Zsolt László Becsey ir Alexander Radwan PPE-DE frakcijos vardu Komisijai: Valstybių narių pateiktų statistikos duomenų perdavimas ir tikrinimas laiku (B6-0123/2007)

Zsolt László Becsey pristatė savo pranešimą ir pateikė žodinį klausimą.

Benita Ferrero-Waldner (Komisijos narė) atsakė į žodinį klausimą.

Kalbėjo: Mieczysław Edmund Janowski (REGI komiteto nuomonės referentas), Othmar Karas PPE-DE frakcijos vardu, Ieke van den Burg PSE frakcijos vardu, Andrea Losco ALDE frakcijos vardu, ir Benita Ferrero-Waldner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.1 protokolo 12.07.2007.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 391.081/OJJE).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.35 val.

Harald Rømer

Adam Bielan

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika