Indiċi 
Minuti
PDF 209kWORD 191k
L-Erbgħa, 11 ta' Lulju 2007 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill
 3.Ftehim ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar il-PNR (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Preżentazzjoni ta' programm tal-presidenza tal-Portugal (dibattitu)
 5.Sejħa għal-Konferenza Intergovernattiva * (dibattitu)
 6.Stqarrija tal-President (Libja)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Kalendarju 2008 (votazzjoni)
  
7.2.Sejħa għal Konferenza Intergovernattiva (votazzjoni)
  
7.3.Mergers u Diviżjonjiet ta’ kumpaniji b’responsabbiltà pubblika limitata ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.4.Programm speċifiku "Ġustizzja Ċivili" (2007-2013) ***II (votazzjoni)
  
7.5.Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)
  
7.6.Vetturi li m'għadhomx jintużaw (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)
  
7.7.Skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)
  
7.8.Sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)
  
7.9.Rekwiżiti ta' ekodisinn għal prodotti li jużaw l-enerġija (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)
  
7.10.It-tlestija tas-suq intern tas-servizzi tal-posta tal-Komunità ***I (votazzjoni)
  
7.11.Regoli komuni għall-isfruttament ta' servizzi tat-trasport bl-ajru ***I (votazzjoni)
  
7.12.Servizzi finanzjarji 2005-2010 (White Paper) (votazzjoni)
  
7.13.Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (votazzjoni)
  
7.14.Issekondar ta' ħaddiema (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 11.Iż-żona Euro (2007) - Il-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu)
 12.Aġenda
 13.Iż-żona Euro (2007) - Il-Bank Ċentrali Ewropew (tkomplija tad-dibattitu)
 14.Palestina (dibattitu)
 15.Sitwazzjoni fil-Pakistan (dibattitu)
 16.Ftehim futur dwar il-Kosovo (dibattitu)
 17.Rapport ta' segwitu 2006 dwar l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (dibattitu)
 18.Ftehim ADPIC u l-aċċess għall-mediċina (dibattitu)
 19.Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet
 20.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)
 21.Monitoraġġ demokratiku fil-qafas ta' l-Istrument ta' Koperazzjoni fl-Iżvilupp (dibattitu)
 22.Diżastri naturali (dibattitu)
 23.Programm dwar l-Istatistika tal-Komunità 2008-2012 ***I - Trażmissjoni f'waqtha u verifika ta' data statistika pprovduta mill-Istati Membri (dibattitu)
 24.Aġenda għas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Testi ta' ftehim mgħoddija mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

- ftehim f'forma ta' skambju ta' ittri rigward l-applikazzjoni proviżorja tal-Protokoll li jistabbilixxi l-possibilitajiet ta' sajd u l-kontroparti finanzjarja previsti fil-ftehima bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Gabon rigward is-sajd fl-ibħra tal-Gabon għall-perjodu bejn it-3 ta' Diċembru 2005 u t-2 ta' Diċembru 2011;

- ftehim ta' sħubija fil-qasam tas-sajd bejn ir-Repubblika tal-Gabon u l-Komunità Ewropea.


3. Ftehim ma' l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar il-PNR (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Id-dibattitu sar fid-data 09.07.2007 (punt 18 tal- Minuti ta' 09.07.2007).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Martine Roure f'isem il-grupp PSE, dwar il-Ftehima PNR ma' l-Istati Uniti (B6-0278/2007);

- Sophia in 't Veld f'isem il-grupp ALDE, Dwar il-ftehima PNR ma' l-Istati Uniti (B6-0280/2007);

- Kathalijne Maria Buitenweg u Eva Lichtenberger f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-ftehima PNR ma' l-Istati Uniti (B6-0281/2007);

- Sylvia-Yvonne Kaufmann u Giusto Catania f'isem il-grupp GUE/NGL dwar il-Ftehima PNR ma' l-Istati Uniti (B6-0285/2007);

- Manfred Weber f'isem il-grupp PPE-DE, Roberta Angelilli u Roberts Zīle f'isem il-grupp UEN, dwar il-ftehima PNR ma' l-Istati Uniti (B6-0287/2007).

Votazzjoni: punt 6.7 tal- Minuti ta' 12.07.2007 .


4. Preżentazzjoni ta' programm tal-presidenza tal-Portugal (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Preżentazzjoni ta' programm tal-presidenza tal-Portugal

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (President tal-Kunsill) għamel dikjarazzjoni.

Tkellem José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-grupp PSE, u Graham Watson f'isem il-grupp ALDE.

IPPRESIEDA Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

Tkellmu: Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, Monica Frassoni f'isem il-grupp Verts/ALE, Ilda Figueiredo f'isem il-grupp GUE/NGL, Patrick Louis f'isem il-grupp IND/DEM, Bruno Gollnisch f'isem il-grupp ITS, Gianni De Michelis Membru mhux affiljat, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck u Mirosław Mariusz Piotrowski.

IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

Tkellmu: Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró u Jan Marinus Wiersma, dan ta' l-aħħar beda billi tkellem dwar is-sitwazzjoni tal-ħames infermiera Bulgari u tat-tabib Palestinjan arrestati fil-Libja mill-1999 (Il-President indika li hu se jagħmel dikjarazzjoni dwar dan is-suġġett aktar tard) (punt 6 tal- Minuti ta' 11.07.2007), Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates u José Manuel Barroso.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Sejħa għal-Konferenza Intergovernattiva * (dibattitu)

Rapport dwar sejħa għal Konferenza Intergovernattiva IGC: opinjoni tal-Parlament Ewropew (l-Artikolu 48 tat-Trattat ta' l-UE) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Jo Leinen (A6-0279/2007)

Tkellmu: Manuel Lobo Antunes (President tal-Kunsill) u Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni).

Jo Leinen ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Íñigo Méndez de Vigo f'isem il-grupp PPE-DE, Richard Corbett f'isem il-grupp PSE, Andrew Duff f'isem il-grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-grupp UEN, Johannes Voggenhuber f'isem il-grupp Verts/ALE, Francis Wurtz f'isem il-grupp GUE/NGL, Bernard Wojciechowski f'isem il-grupp IND/DEM, Philip Claeys f'isem il-grupp ITS, Jim Allister Membru mhux affiljat, Maria da Assunção Esteves, Harlem Désir, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere, Gérard Onesta, Maciej Marian Giertych, Alexander Stubb, Genowefa Grabowska, Bogdan Pęk, Manuel Lobo Antunes u Margot Wallström.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.2 tal- Minuti ta' 11.07.2007 .


6. Stqarrija tal-President (Libja)

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar il-konferma ta' dakinhar mill-Qorti Suprema Libjana tal-piena kapitali mħabbra kontra l-ħames infermiera Bulgari u t-tabib Palestinjan li ilhom arrestati fil-Libja minn Frar 1999. Huwa esprima s-solidarjetà tal-Parlament Ewropew mal-priġunieri u l-familji tagħhom kif ukoll mal-vittmi ta' l-HIV/AIDS fl-isptar ta' Benghazi u sostna mill-ġdid l-oppożizzjoni tal-Parlament Ewropew għall-piena kapitali.

Huwa appella lill-awtoritajiet Libjani biex iwettqu att ta' klemenza u jeħilsu lis-sitt ikkundannati.

°
° ° °


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati tal-votazzjoni (emendi, votazzjonijiet separati u maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet' tal-Minuti.

Tkellem: Robert Atkins, li kkundanna d-dewmien biex beda l-ħin tal-votazzjonijiet u talab lill-President biex jagħmel mezz biex dan ma jerġax iseħħ (Il-President wieġbu li dan id-dewmien kien il-kawża ta' ċerti interventi twal).


7.1. Kalendarju 2008 (votazzjoni)

Il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament Ewropew – 2008: ara proposti tal-Konferenza tal-Presidenti (punt 12 tal- Minuti ta' 09.07.2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

Il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament Ewropew għall-2008 ġie stabbilit kif ġej:

mill-14 sas-17 ta' Jannar

it-30 u l-31 ta' Jannar

mit-18 sal-21 ta' Frar

mill-10 sat-13 ta' Marzu

id-9 u l-10 ta' April

mill-21 sa l-24 ta' April

is-7 u t-8 ta' Mejju

mid-19 sat-22 ta' Mejju

l-4 u l-5 ta' Ġunju

mis-16 sad-19 ta' Ġunju

mis-7 sa l-10 ta' Lulju

mill-1 sa l-4 ta' Settembru

mit-22 sal-25 ta' Settembru

it-8 u d-9 ta' Ottubru

mill-20 sat-23 ta' Ottubru

mis-17 sa l-20 ta' Novembru

it-3 u l-4 ta' Diċembru

mill-15 sat-18 ta' Diċembru.


7.2. Sejħa għal Konferenza Intergovernattiva (votazzjoni)

Rapport dwar sejħa għal Konferenza Intergovernattiva IGC: opinjoni tal-Parlament Ewropew (l-Artikolu 48 tat-Trattat ta' l-UE) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Jo Leinen (A6-0279/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0328)

Tkellmu:

- Jo Leinen (rapporteur) qabel il-votazzjoni u Marco Cappato dwar dan l-intervent;

- Alexander Alvaro stieden lill-Membri biex jadottaw l-emenda 1;

- Monica Frassoni preżentat emenda orali għall-emenda 9, li ma ġietx aċċettata, aktar minn 40 Membru opponew li titqies.

IPPRESIEDA Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President


7.3. Mergers u Diviżjonjiet ta’ kumpaniji b’responsabbiltà pubblika limitata ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 78/855/KEE dwar l-mergers ta’ kumpaniji b’responsabbiltà pubblika limitata u d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE dwar id-diviżjoni ta’ kumpaniji b’responsabbiltà pubblika limitata rigward il-ħtieġa għal rapport ta’ espert indipendenti fil-każ ta’ merger jew diviżjoni [COM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2007)0329)


7.4. Programm speċifiku "Ġustizzja Ċivili" (2007-2013) ***II (votazzjoni)

Rapport dwar pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fit-13 ta' Ġunju 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-perijodu 2007-2013 il-Programm Speċifiku "Ġustizzja Ċivili" bħala parti mill-Programm Ġenerali "Drittijiet Fundamentali u Ġustizzja" [08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Inger Segelström (A6-0262/2007)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) għarraf bil-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar l-emendi.

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2007)0330)


7.5. Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2000/60/KE li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma, fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [COM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0174/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P6_TA(2007)0331)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0331)


7.6. Vetturi li m'għadhomx jintużaw (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw fir-rigward tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [COM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0186/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0332)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0332)


7.7. Skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda id-Direttiva 2002/96/KE dwar l-iskart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE), rigward is-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [COM(2006)0914 - C6-0019/2007 - 2006/0302(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0188/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0333)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0333)


7.8. Sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 2002/95/KE dwar ir-restrizzjoni ta' l-użu ta' ċerti sustanzi ta' riskju fit-tagħmir elettriku u elettroniku, f'dak li għandu x'jaqsam mas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [COM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0334)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0334)


7.9. Rekwiżiti ta' ekodisinn għal prodotti li jużaw l-enerġija (setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2005/32/KE dwar it-twaqqif ta' qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-eko-disinn ta' prodotti li jużaw l-enerġija u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/42/KEE u d-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 96/57/KE u 2000/55/KE, rigward il-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [COM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0222/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0335)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0335)


7.10. It-tlestija tas-suq intern tas-servizzi tal-posta tal-Komunità ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 97/67/KE dwar it-tlestija kompleta tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Markus Ferber (A6-0246/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0336)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0336)

Tkellmu:

- Brian Simpson dwar il-kompatibilità ta' l-emendi 62 u 64 (Il-President ikkonferma l-kompatibilità ta' dawn l-emendi).


7.11. Regoli komuni għall-isfruttament ta' servizzi tat-trasport bl-ajru ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-isfruttament ta' servizzi tat-trasport bl-ajru fil-Komunità (tfassil mill-ġdid) [COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2007)0337)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2007)0337)

Tkellmu:

- Pervenche Berès dwar it-traduzzjoni tar-rapport bil-Franċiż.


7.12. Servizzi finanzjarji 2005-2010 (White Paper) (votazzjoni)

Rapport dwar il-politika ta' servizzi finanzjarji (2005-2010) - 'White Paper' [2006/2270(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0338)

Tkellmu:

- Ieke van den Burg (rapporteur) ppreżenta modifiki tekniċi ma' l-emenda 12;

- Ieke van den Burg irtira l-emenda orali tiegħu mal-paragrafu 26;

- Ieke van den Burg ppreżenta emenda orali mal-paragrafu 34, li ġiet aċċettata.


7.13. Il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI (votazzjoni)

Rapport dwar il-modernizzazzjoni tal-liġi tax-xogħol meħtieġa sabiex jiġu ffaċċati l-isfidi tas-seklu XXI [2007/2023(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0339)

Tkellmu:

- Jacek Protasiewicz (rapporteur) ressaq preċiżjoni dwar l-emendi 11 u 12;

- Jacek Protasiewicz u Luigi Cocilovo dwar il-kontenuti rispettivi tal-paragrafi 3 u 4 min-naħa, u l-emendi 20 u 21, min-naħa l-oħra;

- Astrid Lulling dwar l-interpretazzjoni għall-Franċiż;

- Nikolaos Sifunakis dwar l-iżvolġiment tal-ħin tal-votazzjonijiet.


7.14. Issekondar ta' ħaddiema (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0266/2007

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2007)0340)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

- Philip Bushill-Matthews

°
° ° °

Tkellmu: - Pervenche Berès u Hannes Swoboda biex jitolbu, minħabba li kien sar il-ħin, li l-ħin għall-votazzjoni jitwaqqaf u biex fil-ħin għall-votazzjoniji ta' l-għada jitmexxa għall-1:30 (Il-President iddeċieda li jwaqqaf il-ħin għall-votazzjoni f'dan l-istadju. Il-votazzjonijiet li kien għad fadal imxew għall-ħin tal-votazzjoni ta' l-għada).


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Jo Leinen - A6-0279/2007: Hannu Takkula

Rapport Karl-Heinz Florenz - A6-0186/2007: Zuzana Roithová

Rapport Markus Ferber - A6-0246/2007: Richard Seeber, Sylwester Chruszcz, Zsolt László Becsey, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski u Saïd El Khadraoui

Rapport Jacek Protasiewicz - A6-0247/2007: Hubert Pirker, Lena Ek, Avril Doyle, Koenraad Dillen u Carlo Fatuzzo

B6-0266/2007 - Issekondar ta' ħaddiema: Hubert Pirker


9. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.25
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05 )

IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


11. Iż-żona Euro (2007) - Il-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2007 dwar iż-zona Euro [2007/2143(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

Rapport Rapport annwali 2006 tal-Bank Ċentrali Ewropew [2007/2142(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

Dariusz Rosati ippreżenta r-rapport (A6-0264/2007).

Gay Mitchell ippreżenta r-rapport (A6-0266/2007).

Tkellmu: Jean-Claude Juncker (President tal-Grupp ta' l-Euro), Jean-Claude Trichet (President tal-BCE), Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Andreas Schwab f'isem il-grupp PPE-DE, u Benoît Hamon f'isem il-grupp PSE.


12. Aġenda

Il-President ippropona li s-seduta ta' l-għada, il-Ħamis, tibda fid-9.30 u li l-ħin għall-votazzjonijiet ikun fil-11.30.

Il-Parlament approva din il-proposta.


13. Iż-żona Euro (2007) - Il-Bank Ċentrali Ewropew (tkomplija tad-dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2007 dwar iż-zona Euro [2007/2143(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

Rapport Rapport annwali 2006 tal-Bank Ċentrali Ewropew [2007/2142(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

Tkellmu: Andrea Losco f'isem il-grupp ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-grupp UEN, u Alain Lipietz f'isem il-grupp Verts/ALE.

IPPRESIEDA Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

Tkellmu: Jacky Henin f'isem il-grupp GUE/NGL, John Whittaker f'isem il-grupp IND/DEM, Sergej Kozlík Membru mhux affiljat, Cristobal Montoro Romero, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Wiesław Stefan Kuc, Hélène Goudin, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Vladimír Železný, Othmar Karas, Robert Goebbels, Jean-Paul Gauzès, Vladimír Maňka, Jean-Claude Juncker (President tal-Grupp ta' l-Euro), Jean-Claude Trichet u Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.8 tal- Minuti ta' 12.07.2007 .


14. Palestina (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Palestina

Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel dikjarazzjoni.

IPPRESIEDA Luigi COCILOVO
Viċi-President

Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-grupp PPE-DE, Hannes Swoboda f'isem il-grupp PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-grupp ALDE, Liam Aylward f'isem il-grupp UEN, Hélène Flautre f'isem il-grupp Verts/ALE, Luisa Morgantini f'isem il-grupp GUE/NGL, Jana Hybášková, Alyn Smith, Kyriacos Triantaphyllides, Eugen Mihăescu, Edward McMillan-Scott, Geoffrey Van Orden, Philip Claeys f'isem il-grupp ITS, Manuel Lobo Antunes u Benita Ferrero-Waldner.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vito Bonsignore, Charles Tannock, Elmar Brok, Antonio Tajani, Bogdan Klich, Jana Hybášková, Tokia Saïfi, Robert Atkins, Gunnar Hökmark, Michael Gahler u Patrick Gaubert f'isem il-grupp PPE-DE, dwar is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani (B6-0268/2007),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani (B6-0270/2007),

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński u Konrad Szymański f'isem il-grupp UEN, dwar il-Palestina (B6-0272/2007),

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser u Hannes Swoboda f'isem il-grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani (B6-0273/2007),

- Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Angelika Beer, Pierre Jonckheer, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit u Johannes Voggenhuber f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani (B6-0274/2007),

- Francis Wurtz, Kyriacos Triantaphyllides u Luisa Morgantini f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani (B6-0275/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.10 tal- Minuti ta' 12.07.2007 .


15. Sitwazzjoni fil-Pakistan (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Sitwazzjoni fil-Pakistan

Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet

Tkellmu: Charles Tannock f'isem il-grupp PPE-DE, Robert Evans f'isem il-grupp PSE, u Sajjad Karim f'isem il-grupp ALDE.

IPPRESIEDA Marek SIWIEC
Viċi-President

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato u Marios Matsakis f'isem il-grupp ALDE, dwar il-Pakistan (B6-0279/2007),

- Charles Tannock f'isem il-grupp PPE-DE, dwar il-qagħda fil-Pakistan (B6-0282/2007),

- Pasqualina Napoletano u Robert Evans f'isem il-grupp PSE, dwar il-Pakistan (B6-0283/2007),

- Jaromír Kohlíček, André Brie u Luisa Morgantini f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar il-Pakistan (B6-0284/2007),

- Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere u Ryszard Czarnecki f'isem il-grupp UEN, dwar il-Pakistan (B6-0286/2007),

- Cem Özdemir, Jean Lambert u Gisela Kallenbach f'isem il-grupp Verts/ALE, dwar il-Pakistan (B6-0289/2007)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.11 tal- Minuti ta' 12.07.2007 .


16. Ftehim futur dwar il-Kosovo (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Ftehim futur dwar il-Kosovo

Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Bernd Posselt f'isem il-grupp PPE-DE, Hannes Swoboda f'isem il-grupp PSE, Ignasi Guardans Cambó f'isem il-grupp ALDE, Brian Crowley f'isem il-grupp UEN, Joost Lagendijk f'isem il-grupp Verts/ALE, Tobias Pflüger f'isem il-grupp GUE/NGL, Sylwester Chruszcz Membru mhux affiljat, Árpád Duka-Zólyomi, Jan Marinus Wiersma, Erik Meijer, Doris Pack, Csaba Sándor Tabajdi, Manuel Lobo Antunes u Olli Rehn.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Rapport ta' segwitu 2006 dwar l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport ta' segwitu 2006 dwar l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja [2006/2289(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Erik Meijer (A6-0214/2007)

Tkellmu: Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni).

Erik Meijer ippreżenta r-rapport.

Tkellem Anna Ibrisagic f'isem il-grupp PPE-DE.

IPPRESIEDA Luisa MORGANTINI
Viċi-President

Tkellmu: Józef Pinior f'isem il-grupp PSE, István Szent-Iványi f'isem il-grupp ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka f'isem il-grupp UEN, Angelika Beer f'isem il-grupp Verts/ALE, (li tarrfet il-preżenza ta' grupp ta' Membri Parlamentari mill-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja fil-gallarija tal-viżitaturi), Georgios Karatzaferis f'isem il-grupp IND/DEM, Dimitar Stoyanov f'isem il-grupp ITS, Giorgos Dimitrakopoulos, Panagiotis Beglitis, Bogusław Rogalski, Doris Pack, Kristian Vigenin, Manuel Lobo Antunes u Olli Rehn.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.12 tal- Minuti ta' 12.07.2007 .


18. Ftehim ADPIC u l-aċċess għall-mediċina (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0036/2007) mressqa minn Gianluca Susta u Johan Van Hecke f'isem il-grupp ALDE, Kader Arif f'isem il-grupp PSE, Georgios Papastamkos f'isem il-grupp PPE-DE, Vittorio Agnoletto u Helmuth Markov f'isem il-grupp GUE/NGL, Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, lill-Kunsill: Il-Ftehima TRIPS u l-Aċċess għall-Mediċini (B6-0130/2007)

Mistoqsija orali (O-0037/2007) mressqa minn Gianluca Susta u Johan Van Hecke f'isem il-grupp ALDE, Kader Arif f'isem il-grupp PSE, Georgios Papastamkos f'isem il-grupp PPE-DE, Vittorio Agnoletto u Helmuth Markov f'isem il-grupp GUE/NGL, Carl Schlyter f'isem il-grupp Verts/ALE, Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, lill-Kummissjoni: Il-Ftehima TRIPS u l-Aċċess għall-Mediċini (B6-0131/2007)

Gianluca Susta, Kader Arif, Georgios Papastamkos, Vittorio Agnoletto, Carl Schlyter u Cristiana Muscardini għamlu l-mistoqsijiet orali.

Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu għall-mistoqsijiet.

Tkellmu: Margrietus van den Berg f'isem il-grupp PSE, Sharon Bowles f'isem il-grupp ALDE, Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, David Martin, Johan Van Hecke, Manuel Lobo Antunes u Olli Rehn.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata, skond l-Artikolu 108 (5), tar-Regoli ta' Proċedura, fl-aħħar tad-dibattitu.

- Georgios Papastamkos u Maria Martens f'isem il-grupp PPE-DE, -Kader Arif, Harlem Désir, Margrietus van den Berg u David Martin f'isem il-grupp PSE, Gianluca Susta, Johan Van Hecke u Ignasi Guardans Cambó f'isem il-grupp ALDE, Cristiana Muscardini f'isem il-grupp UEN, Carl Schlyter u Caroline Lucas f'isem il-grupp Verts/ALE, Helmuth Markov u Vittorio Agnoletto f'isem il-grupp GUE/NGL, dwar il-Ftehima TRIPS u l-aċċess għall-mediċini (B6-0288/2007)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.13 tal- Minuti ta' 12.07.2007 .


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.10
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.05 )

IPPRESIEDA Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

19. Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-gruppi PPE-DE u PSE:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mashrek: Rumiana Jeleva

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peninsula Koreana: Petya Stavreva

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Istati Uniti: Roselyne Lefrançois u Dushana Zdravkova

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' Iżrael: Nickolay Mladenov

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Belarus: Vladimir Urutchev

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ażja u ma' l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk ta' l-Ażja (ASEAN): Pierre Pribetich minflok Bernard Poignant

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan: Elisabeth Morin m'għadhiex membru

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu rratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni bejn issa u l-approvazzjoni ta' din l-Aġenda.


20. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0133/2007).

Mistoqsija 1 (Manuel Medina Ortega): Għajnuna għas-salvataġġ tan-nawfragi

Manuel Lobo Antunes (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Manuel Medina Ortega.

Mistoqsija 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Il-forniment ta' servizzi xierqa u ta' kwalità fil-qasam ta' l-assistenza tat-tfal fl-Istati Membri

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 3 (Sarah Ludford): Nuqqas ta' ftehim dwar id-deċiżjoni qafas fil-qasam tal-liġijiet proċedurali

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Sarah Ludford.

Il-mistoqsija 4 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 5 (Bernd Posselt): Tisħiħ tal-kooperazzjoni fil-Mediterran

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Bernd Posselt.

Il-mistoqsija 6 ma ssejħitx minħabba li s-suġġett tagħha kien diġà fl-aġenda tas-sessjoni parzjali preżenti.

Mistoqsija 7 (Mairead McGuinness): Importazzjonijiet fl-UE taċ-ċanga mill-Brażil

Mistoqsija 8 (Liam Aylward): Ftehima separata bejn l-UE u l-Brażil fil-qasam taċ-ċanga.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Mairead McGuinness.

Il-mistoqsijiet 9 u 10 ma' ssejħux minħabba li s-suġġett tagħhom kien diġà fl-aġenda tas-sessjoni parzjali preżenti.

Il-mistoqsijiet 11 sa 13 ġew irtirati..

Il-mistoqsijiet 14 sa 18 skadew minħabba li l-awturi tagħhom ma kinux preżenti.

Mistoqsija 19 (Luisa Morgantini): Sindku Kurd imkeċċi għaliex offra servizzi multilingwistiċi lill-popolazzjoni

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Luisa Morgantini u Bernd Posselt.

Mistoqsija 20 (Leopold Józef Rutowicz): Is-sigurtà ta' l-enerġija fl-Unjoni Ewropea għall-20 sena li ġejjin.

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Leopold Józef Rutowicz.

Il-mistoqsijiet 21 sa 24 skadew minħabba li l-awturi tagħhom ma kinux preżenti.

Mistoqsija 25 (Marian Harkin): In-negozjati ta' Protokoll mal-Gran Brittannja dwar il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali

Manuel Lobo Antunes wieġeb għall-mistoqsija u għall-mistoqsija supplimentari ta' Marian Harkin.

Il-ħin tal-mistoqsijiet allokat għall-Kunsill intemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 21.40
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 22.00 )

IPPRESIEDA Diana WALLIS
Viċi-President

21. Monitoraġġ demokratiku fil-qafas ta' l-Istrument ta' Koperazzjoni fl-Iżvilupp (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Monitoraġġ demokratiku fil-qafas ta' l-Istrument ta' Koperazzjoni fl-Iżvilupp

Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlet dikjarazzjoni.

Tkellmu: Gay Mitchell f'isem il-grupp PPE-DE, Margrietus van den Berg f'isem il-grupp PSE, Mikel Irujo Amezaga f'isem il-grupp Verts/ALE, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, Josep Borrell Fontelles u Benita Ferrero-Waldner.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2):

- Josep Borrell Fontelles, f'isem il-Kumitat DEVE, dwar l-iskrutinju demokratiku ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-istrument ta’ finanzjament għall-koperazzjoni fl-iżvilupp (DCI) (B6-0310/2007).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal- Minuti ta' 12.07.2007 .


22. Diżastri naturali (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Diżastri naturali

Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Konstantinos Hatzidakis f'isem il-grupp PPE-DE, Linda McAvan f'isem il-grupp PSE, Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-grupp GUE/NGL, Georgios Karatzaferis f'isem il-grupp IND/DEM, Dimitar Stoyanov f'isem il-grupp ITS, Gerardo Galeote, Stavros Lambrinidis, Dimitrios Papadimoulis, Roberta Alma Anastase, María Sornosa Martínez, Edite Estrela u Benita Ferrero-Waldner.

Peress li l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni kienu għadhom mhux disponibbli, se jitħabbru fil-plenarja iktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni parzjali li jmiss fi Strassburgu.


23. Programm dwar l-Istatistika tal-Komunità 2008-2012 ***I - Trażmissjoni f'waqtha u verifika ta' data statistika pprovduta mill-Istati Membri (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Programm dwar l-Istatistika tal-Komunità 2008-2012 [COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

Mistoqsija orali (O-0024/2007) mressqa minn Zsolt László Becsey u Alexander Radwan f'isem il-grupp PPE-DE, lill-Kummissjoni: Trażmissjoni u verifika fil-waqt ta' dejta ta' statistika pprovduta mill-Istati Membri (B6-0123/2007)

Zsolt László Becsey ppreżenta r-rapport tiegħu u għamel il-mistoqsija orali.

Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Mieczysław Edmund Janowski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Othmar Karas f'isem il-grupp PPE-DE, Ieke van den Burg f'isem il-grupp PSE, Andrea Losco f'isem il-grupp ALDE, u Benita Ferrero-Waldner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.1 tal- Minuti ta' 12.07.2007 .


24. Aġenda għas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 391.081/OJJE).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.35.

Harald Rømer

Adam Bielan

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza