Index 
Proces-verbal
PDF 204kWORD 191k
Miercuri, 11 iulie 2007 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 3.Acordul PNR cu Statele Unite ale Americii (propuneri de rezoluţie depuse)
 4.Prezentarea programului Preşedinţiei portugheze (dezbatere)
 5.Convocarea Conferinţei Interguvernamentale * (dezbatere)
 6.Declaraţia Preşedintelui (Libia)
 7.Votare
  
7.1.Calendarul 2008 (vot)
  
7.2.Convocarea Conferinţei Interguvernamentale (vot)
  
7.3.Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.4.Programul specific „Justiţie civilă” (2007-2013) ***II (vot)
  
7.5.Politica comunitară în domeniul apei (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)
  
7.6.Vehicule scoase din uz (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)
  
7.7.Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)
  
7.8.Substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)
  
7.9.Cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)
  
7.10.Realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii ***I (vot)
  
7.11.Norme comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian (reformare) ***I (vot)
  
7.12.Serviciile financiare 2005-2010 (Carte albă) (vot)
  
7.13.Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor secolului XXI (vot)
  
7.14.Detaşarea lucrătorilor (vot)
 8.Explicaţii privind votul
 9.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 11.Zona euro (2007) - Banca Centrală Europeană (2006) (dezbatere)
 12.Ordinea de zi
 13.Zona euro (2007) - Banca Centrală Europeană (2006) (continuarea dezbaterii)
 14.Palestina (dezbatere)
 15.Situaţia din Pakistan (dezbatere)
 16.Viitor acord privind Kosovo (dezbatere)
 17.Raport intermediar de activitate 2006 privind FRIM (dezbatere)
 18.Acordul TRIPS şi accesul la medicamente (dezbatere)
 19.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 20.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 21.Supraveghere democratică în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (dezbatere)
 22.Catastrofe naturale (dezbatere)
 23.Programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 ***I – Transmiterea la timp şi verificarea datelor statistice furnizate de statele membre (dezbatere)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 25.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Acest document nu este disponibil în toate limbile: accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Gabon concernant la pêche au large du Gabon pour la période du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011;

- Acest document nu este disponibil în toate limbile: accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne.


3. Acordul PNR cu Statele Unite ale Americii (propuneri de rezoluţie depuse)

Dezbaterea a avut loc la 09.07.2007 (punctul 18 al PV din 09.07.2007).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Martine Roure, în numele Grupului PSE, privind acordul PNR cu Statele Unite ale Americii (B6-0278/2007);

- Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, privind acordul PNR cu Statele Unite ale Americii (B6-0280/2007);

- Kathalijne Maria Buitenweg şi Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, privind acordul PNR (dosare pasageri) cu Statele Unite ale Americii (B6-0281/2007);

- Sylvia-Yvonne Kaufmann şi Giusto Catania, în numele Grupului GUE/NGL privind acordul PNR (dosare pasageri) cu Statele Unite ale Americii (B6-0285/2007);

- Manfred Weber, în numele Grupului PPE-DE, Roberta Angelilli şi Roberts Zīle, în numele Grupului UEN, privind acordul PNR cu Statele Unite ale Americii (B6-0287/2007).

Vot: punctul 6.7 al PV din 12.07.2007.


4. Prezentarea programului Preşedinţiei portugheze (dezbatere)

Declaraţie a Consiliului: Prezentarea programului Preşedinţiei portugheze

José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia.

A intervenit José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei).

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE.

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Brian Crowley, în numele Grupului UEN, Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, Patrick Louis, în numele Grupului IND/DEM, Bruno Gollnisch, în numele Grupului ITS, Gianni De Michelis, neafiliat, João de Deus Pinheiro, Edite Estrela, Annemie Neyts-Uyttebroeck şi Mirosław Mariusz Piotrowski.

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

Au intervenit: Alyn Smith, Miguel Portas, Nigel Farage, Irena Belohorská, Timothy Kirkhope, Enrique Barón Crespo, Bronisław Geremek, Mario Borghezio, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Simon Busuttil, Martine Roure, Luís Queiró şi Jan Marinus Wiersma, acesta din urmă mai întâi privind situaţia celor cinci infirmiere bulgare şi a medicului palestinian deţinuţi în Libia din 1999 (Preşedintele a indicat faptul că va face mai târziu o declaraţie pe acest subiect), (punctul 6 al PV din 11.07.2007), Othmar Karas, Bogusław Sonik, José Sócrates şi José Manuel Barroso.

Dezbaterea s-a încheiat.


5. Convocarea Conferinţei Interguvernamentale * (dezbatere)

Raport prin Convocarea Conferinţei Interguvernamentale CIG: avizul Parlamentului European (articolul 48 din tratatul UE) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Jo Leinen (A6-0279/2007)

Au intervenit: Manuel Lobo Antunes (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei).

Jo Leinen şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Íñigo Méndez de Vigo, în numele Grupului PPE-DE, Richard Corbett, în numele Grupului PSE, Andrew Duff, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Johannes Voggenhuber, în numele Grupului Verts/ALE, Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, Bernard Wojciechowski, în numele Grupului IND/DEM, Philip Claeys, în numele Grupului ITS, Jim Allister, neafiliat, Maria da Assunção Esteves, Harlem Désir, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere, Gérard Onesta, Maciej Marian Giertych, Alexander Stubb, Genowefa Grabowska, Bogdan Pęk, Manuel Lobo Antunes şi Margot Wallström.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 11.07.2007.


6. Declaraţia Preşedintelui (Libia)

Preşedintele a făcut o declaraţie privind confirmarea, astăzi, de către Curtea Supremă din Libia, a pedepsei cu moartea pronunţată împotriva celor cinci infirmiere bulgare şi a medicului palestinian deţinuţi în Libia din februarie 1999. Acesta şi-a exprimat solidaritatea Parlamentului European cu deţinuţii şi cu familiile acestora, precum şi cu victimele HIV/SIDA de la spitalul din Bengazi şi a reiterat opoziţia Parlamentului European faţă de pedeapsa cu moartea.

Preşedintele a lansat un apel către autorităţile libiene pentru ca acestea să facă un gest de clemenţă şi să-i elibereze pe cei şase condamnaţi .


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

A intervenit Robert Atkins, care a denunţat întârzierea cu care începe votarea şi a solicitat ca Preşedintele să depună eforturi ca acest lucru să nu se mai întâmple (Preşedintele i-a răspuns că această întârziere a fost cauzată de durata anumitor intervenţii).


7.1. Calendarul 2008 (vot)

Calendarul perioadelor de sesiune a Parlamentului European pentru 2008: a se vedea propunerile Conferinţei preşedinţilor (punctul 12 al PV din 09.07.2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Calendarul perioadelor de sesiune a Parlamentului European pentru 2008 a fost stabilit după cum urmează:

14-17 ianuarie

30 şi 31 ianuarie

18-21 februarie

10-13 martie

9 şi 10 aprilie

21-24 aprilie

7 şi 8 mai

19-22 mai

4 şi 5 iunie

16-19 iunie

7-10 iulie

1-4 septembrie

22-25 septembrie

8 şi 9 octombrie

20-23 octombrie

17-20 noiembrie

3 şi 4 decembrie

15-18 decembrie.


7.2. Convocarea Conferinţei Interguvernamentale (vot)

Raport prin Convocarea Conferinţei Interguvernamentale CIG: avizul Parlamentului European (articolul 48 din tratatul UE) [11222/2007 - C6-0206/2007 - 2007/0808(CNS)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Raportor: Jo Leinen (A6-0279/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0328)

Intervenţii privind votarea:

- Jo Leinen (raportor) înainte de vot şi Marco Cappato privind această intervenţie;

- Alexander Alvaro a invitat deputaţii să adopte amendamentul 1;

- Monica Frassoni a prezentat un amendament oral la amendamentul 9, care nu a fost reţinut, mai mult de 40 de deputaţi opunându-se luării acestuia în considerare.

PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte


7.3. Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei Consiliului 78/855/CEE privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni şi a Directivei Consiliului 82/891/CEE privind divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni cu privire la condiţia întocmirii unui raport de expertiză independentă în cazul unei fuziuni sau a unei divizări [COM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Piia-Noora Kauppi (A6-0252/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0329)


7.4. Programul specific „Justiţie civilă” (2007-2013) ***II (vot)

Raport privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific „Justiţie civilă” în cadrul programului general „Drepturile fundamentale şi justiţia” [08699/2/2007 - C6-0179/2007 - 2005/0040(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Inger Segelström (A6-0262/2007)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Charlie McCreevy (membru al Comisiei) a prezentat poziţia Comisiei referitoare la amendamente.

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0330)


7.5. Politica comunitară în domeniul apei (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei [COM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0174/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0331)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0331)


7.6. Vehicule scoase din uz (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei [COM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Karl-Heinz Florenz (A6-0186/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0332)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0332)


7.7. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei [COM(2006)0914 - C6-0019/2007 - 2006/0302(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Karl-Heinz Florenz (A6-0188/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0333)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0333)


7.8. Substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2002/95/CE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei [COM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Karl-Heinz Florenz (A6-0187/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0334)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0334)


7.9. Cerințe în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie (competenţe de executare conferite Comisiei) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2005/32/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie, a Directivei 92/42/CEE a Consiliului şi a Directivelor 96/57/CE şi 2000/55/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei (COM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD)) - ENVI - Raportor: Frédérique Ries (A6-0222/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0335)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0335)


7.10. Realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Markus Ferber (A6-0246/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0336)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0336)

Intervenţii privind votarea:

- Brian Simpson privind compatibilitatea amendamentelor 62 şi 64 (Preşedintele a confirmat compatibilitatea acestor amendamente).


7.11. Norme comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian (reformare) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune pentru prestarea serviciilor de transport aerian în Comunitate (reformare) [COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0337)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0337)

Intervenţii privind votarea:

- Pervenche Berès privind traducerea în limba franceză a raportului.


7.12. Serviciile financiare 2005-2010 (Carte albă) (vot)

Raport privind politica serviciilor financiare 2005-2010 – Carte albă [2006/2270(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Ieke van den Burg (A6-0248/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0338)

Intervenţii privind votarea:

- Ieke van den Burg (raportoare) a prezentat modificările tehnice la amendamentul 12;

- Ieke van den Burg şi-a retras amendamentul oral la punctul 26;

- Ieke van den Burg a prezentat un amendament oral la punctul 34, care a fost reţinut.


7.13. Modernizarea dreptului muncii pentru a răspunde provocărilor secolului XXI (vot)

Raport privind modernizarea legislaţiei muncii pentru a răspunde provocărilor secolului XXI [2007/2023(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0339)

Intervenţii privind votarea:

- Jacek Protasiewicz (raportor) a adus o precizare privind amendamentele 11 şi 12;

- Jacek Protasiewicz şi Luigi Cocilovo privind conţinuturile respective ale punctelor 3 şi 4 pe de o parte, şi ale amendamentelor 20 şi 21, pe de altă parte;

- Astrid Lulling privind interpretarea spre limba franceză;

- Nikolaos Sifunakis privind derularea votării.


7.14. Detaşarea lucrătorilor (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0266/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0340)

Intervenţii privind votarea:

- Philip Bushill-Matthews.

°
° ° °

Au intervenit: Pervenche Berès şi Hannes Swoboda pentru a solicita, având în vedere ora înaintată, ca votarea să fie întreruptă, chiar dacă se devansează votarea de mâine la ora 11.30 (Preşedintele a decis să întrerupă votarea în acest moment. Celelalte voturi au fost reportate la votarea de mâine).


8. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Jo Leinen - A6-0279/2007: Hannu Takkula

Raport Karl-Heinz Florenz - A6-0186/2007: Zuzana Roithová

Raport Markus Ferber - A6-0246/2007: Richard Seeber, Sylwester Chruszcz, Zsolt László Becsey, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski şi Saïd El Khadraoui

Raport Jacek Protasiewicz - A6-0247/2007: Hubert Pirker, Lena Ek, Avril Doyle, Koenraad Dillen şi Carlo Fatuzzo

B6-0266/2007 - Detaşarea lucrătorilor: Hubert Pirker


9. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 14.25, a fost reluată la 15.05.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


11. Zona euro (2007) - Banca Centrală Europeană (2006) (dezbatere)

Raport privind raportul anual pe 2007 privind zona euro [2007/2143(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

Raport privind Raportul anual 2006 al BCE [2007/2142(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

Dariusz Rosati şi-a prezentat raportul (A6-0264/2007).

Gay Mitchell şi-a prezentat raportul (A6-0266/2007).

Au intervenit: Jean-Claude Juncker (Preşedintele Eurogrupului), Jean-Claude Trichet (Preşedintele BCE) şi Joaquín Almunia (membru al Comisiei).

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE-DE, şi Benoît Hamon, în numele Grupului PSE.


12. Ordinea de zi

Preşedintele a propus ca şedinţa de mâine, joi, să înceapă la ora 9.30 şi ca votarea să înceapă la ora 11.30.

Parlamentul a aprobat această propunere.


13. Zona euro (2007) - Banca Centrală Europeană (2006) (continuarea dezbaterii)

Raport privind raportul anual pe 2007 privind zona euro [2007/2143(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Dariusz Rosati (A6-0264/2007)

Raport privind Raportul anual 2006 al BCE [2007/2142(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Gay Mitchell (A6-0266/2007)

Au intervenit: Andrea Losco, în numele Grupului ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, în numele Grupului UEN, şi Alain Lipietz, în numele Grupului Verts/ALE.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Jacky Henin, în numele Grupului GUE/NGL, John Whittaker, în numele Grupului IND/DEM, Sergej Kozlík, neafiliat, Cristobal Montoro Romero, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Wiesław Stefan Kuc, Hélène Goudin, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Vladimír Železný, Othmar Karas, Robert Goebbels, Jean-Paul Gauzès, Vladimír Maňka, Jean-Claude Juncker (Preşedintele Eurogrupului), Jean-Claude Trichet (Preşedintele BCE) şi Joaquín Almunia (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 12.07.2007.


14. Palestina (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Palestina

Manuel Lobo Antunes (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia.

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE-DE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Liam Aylward, în numele Grupului UEN, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, Jana Hybášková, Alyn Smith, Kyriacos Triantaphyllides, Eugen Mihăescu, Edward McMillan-Scott, Geoffrey Van Orden, Philip Claeys, în numele Grupului ITS, Manuel Lobo Antunes şi Benita Ferrero-Waldner.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Joseph Daul, João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vito Bonsignore, Charles Tannock, Elmar Brok, Antonio Tajani, Bogdan Klich, Jana Hybášková, Tokia Saïfi, Robert Atkins, Gunnar Hökmark, Michael Gahler şi Patrick Gaubert, în numele Grupului PPE-DE, privind situaţia în Orientul Mijlociu (B6-0268/2007),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, privind situaţia în Orientul Mijlociu (B6-0270/2007),

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Inese Vaidere, Guntars Krasts, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński şi Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, privind Palestina (B6-0272/2007),

- Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser şi Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, privind situaţia în Orientul Mijlociu (B6-0273/2007),

- Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Angelika Beer, Pierre Jonckheer, Hélène Flautre, Daniel Cohn-Bendit şi Johannes Voggenhuber, în numele Grupului Verts/ALE, privind situaţia în Orientul Mijlociu (B6-0274/2007),

- Francis Wurtz, Kyriacos Triantaphyllides şi Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, privind situaţia în Orientul Mijlociu (B6-0275/2007).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 12.07.2007.


15. Situaţia din Pakistan (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Situaţia din Pakistan

Manuel Lobo Antunes (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, Robert Evans, în numele Grupului PSE, şi Sajjad Karim, în numele Grupului ALDE.

PREZIDEAZĂ: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, privind situaţia din Pakistan (B6-0279/2007),

- Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, privind situaţia din Pakistan (B6-0282/2007),

- Pasqualina Napoletano şi Robert Evans, în numele Grupului PSE, privind Pakistanul (B6-0283/2007),

- Jaromír Kohlíček, André Brie şi Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, privind Pakistanul (B6-0284/2007),

- Cristiana Muscardini, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, privind Pakistanul (B6-0286/2007),

- Cem Özdemir, Jean Lambert şi Gisela Kallenbach, în numele Grupului Verts/ALE, privind Pakistanul (B6-0289/2007)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 al PV din 12.07.2007.


16. Viitor acord privind Kosovo (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Viitor acord privind Kosovo

Manuel Lobo Antunes (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Olli Rehn (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, Ignasi Guardans Cambó, în numele Grupului ALDE, Brian Crowley, în numele Grupului UEN, Joost Lagendijk, în numele Grupului Verts/ALE, Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL, Sylwester Chruszcz, neafiliat, Árpád Duka-Zólyomi, Jan Marinus Wiersma, Erik Meijer, Doris Pack, Csaba Sándor Tabajdi, Manuel Lobo Antunes şi Olli Rehn.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Raport intermediar de activitate 2006 privind FRIM (dezbatere)

Raport cu privire la raportul intermediar de activitate 2006 privind Fosta Republică Iugoslavă Macedonia [2006/2289(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Erik Meijer (A6-0214/2007)

Au intervenit: Manuel Lobo Antunes (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Olli Rehn (membru al Comisiei).

Erik Meijer şi-a prezentat raportul.

A intervenit Anna Ibrisagic, în numele Grupului PPE-DE.

PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Józef Pinior, în numele Grupului PSE, István Szent-Iványi, în numele Grupului ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN, Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE, (aceasta a indicat prezenţa în tribuna vizitatorilor a unui grup de deputaţi din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) Georgios Karatzaferis, în numele Grupului IND/DEM, Dimitar Stoyanov, în numele Grupului ITS, Giorgos Dimitrakopoulos, Panagiotis Beglitis, Bogusław Rogalski, Doris Pack, Kristian Vigenin, Manuel Lobo Antunes şi Olli Rehn.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.12 al PV din 12.07.2007.


18. Acordul TRIPS şi accesul la medicamente (dezbatere)

Întrebare orală (O-0036/2007) adresată deGianluca Susta şi Johan Van Hecke, în numele Grupului ALDE, Kader Arif, în numele Grupului PSE, Georgios Papastamkos, în numele Grupului PPE-DE, Vittorio Agnoletto şi Helmuth Markov, în numele Grupului GUE/NGL, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, pentru Consiliu: Acordul TRIPS şi accesul la medicamente (B6-0130/2007)

Întrebare orală (O-0037/2007) adresată deGianluca Susta şi Johan Van Hecke, în numele Grupului ALDE, Kader Arif, în numele Grupului PSE, Georgios Papastamkos, în numele Grupului PPE-DE, Vittorio Agnoletto şi Helmuth Markov, în numele Grupului GUE/NGL, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, pentru Comisie: Acordul TRIPS şi accesul la medicamente (B6-0131/2007)

Gianluca Susta, Kader Arif, Georgios Papastamkos, Vittorio Agnoletto, Carl Schlyter şi Cristiana Muscardini au dezvoltat întrebările orale.

Manuel Lobo Antunes (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Olli Rehn (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Margrietus van den Berg, în numele Grupului PSE, Sharon Bowles, în numele Grupului ALDE, Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, David Martin, Johan Van Hecke, Manuel Lobo Antunes şi Olli Rehn.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Georgios Papastamkos şi Maria Martens, în numele Grupului PPE-DE, Kader Arif, Harlem Désir, Margrietus van den Berg şi David Martin, în numele Grupului PSE, Gianluca Susta, Johan Van Hecke şi Ignasi Guardans Cambó, în numele Grupului ALDE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, Carl Schlyter şi Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE, Helmuth Markov şi Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind Acordul TRIPS şi accesul la medicamente (B6-0288/2007)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.13 al PV din 12.07.2007.


(Şedinţa, suspendată la 20.10, a fost reluată la 21.05.)

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

19. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE-DE şi a Grupului PSE următoarele solicitări de numire:

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek: Rumiana Jeleva

Delegaţia pentru relaţiile cu peninsula coreeană: Petya Stavreva

Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite: Roselyne Lefrançois şi Dushana Zdravkova

Delegaţia pentru relaţiile cu Israel: Nickolay Mladenov

Delegaţia pentru relaţiile cu Bielorus: Vladimir Urutchev

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud-Est şi cu Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN):Pierre Pribetich care îl înlocuieşte pe Bernard Poignant

Delegaţia pentru relaţiile cu Consiliul Legislativ Palestinian: Elisabeth Morin nu mai este membră

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nici o obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


20. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)

Parlamentul examinează o serie de întrebări adresate Consiliului (B6-0133/2007).

Întrebare 1 (Manuel Medina Ortega): Ajutoare pentru salvarea naufragiaţilor

Manuel Lobo Antunes (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Manuel Medina Ortega.

Întrebare 2 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Prestarea de servicii corespunzătoare şi de calitate pentru îngrijirea copiilor în statele membre.

Manuel Lobo Antunes a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Întrebare 3 (Sarah Ludford): Absenţa acordului privind decizia-cadru în materie de drepturi procedurale

Manuel Lobo Antunes a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Sarah Ludford.

Întrebarea 4 este caducă, autorul său fiind absent.

Întrebare 5 (Bernd Posselt): Consolidarea cooperării în zona Mării Mediterane

Manuel Lobo Antunes a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Bernd Posselt.

Întrebarea 6 nu va fi adresată, întrucât subiectul său figurează deja pe ordinea de zi a prezentei perioade de sesiune.

Întrebare 7 (Mairead McGuinness): Importurile de carne de vită din Brazilia în Uniunea Europeană

Întrebare 8 (Liam Aylward): Acord separat între Uniunea Europeană şi Brazilia în sectorul cărnii de vită

Manuel Lobo Antunes a răspuns întrebărilor, precum şi întrebării suplimentare adresate de Mairead McGuinness.

Întrebările 9 şi 10 nu au fost adresate, întrucât subiectul acestora figurează deja pe ordinea de zi a prezentei perioade de sesiune.

Întrebările 11 şi 13 au fost retrase.

Întrebările 14-18 sunt caduce, autorii acestora fiind absenţi.

Întrebare 19 (Luisa Morgantini): Primar kurd demis pentru că a oferit servicii multilingve populaţiei

Manuel Lobo Antunes a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Luisa Morgantini şi Bernd Posselt.

Întrebare 20 (Leopold Józef Rutowicz): Securitatea energetică în Uniune Europeană pentru următorii 20 de ani.

Manuel Lobo Antunes a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Leopold Józef Rutowicz.

Întrebările 21 şi 24 sunt caduce, autorii acestora fiind absenţi.

Întrebare 25 (Marian Harkin): Protocol negociat cu Marea Britanie privind Carta drepturilor fundamentale.

Manuel Lobo Antunes a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Marian Harkin.

Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 21.40, a fost reluată la 22.00.)

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

21. Supraveghere democratică în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Supraveghere democratică în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare

Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) a făcut declaraţia

Au intervenit: Gay Mitchell, în numele Grupului PPE-DE, Margrietus van den Berg, în numele Grupului PSE, Mikel Irujo Amezaga, în numele Grupului Verts/ALE, Eija-Riitta Korhola, Ana Maria Gomes, Josep Borrell Fontelles şi Benita Ferrero-Waldner.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Josep Borrell Fontelles, în numele Comisiei DEVE, privind controlul democratic asupra punerii în aplicare a Instrumentului de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (ICD) (B6-0310/2007).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 12.07.2007.


22. Catastrofe naturale (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Catastrofe naturale

Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Konstantinos Hatzidakis, în numele Grupului PPE-DE, Linda McAvan, în numele Grupului PSE, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Georgios Karatzaferis, în numele Grupului IND/DEM, Dimitar Stoyanov, în numele Grupului ITS, Gerardo Galeote, Stavros Lambrinidis, Dimitrios Papadimoulis, Roberta Alma Anastase, María Sornosa Martínez, Edite Estrela şi Benita Ferrero-Waldner.

Întrucât nu sunt încă disponibile, propunerile de rezoluţie depuse vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: prima perioadă de sesiune din septembrie.


23. Programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 ***I – Transmiterea la timp şi verificarea datelor statistice furnizate de statele membre (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind programul statistic comunitar pentru perioada 2008-2012 [COM(2006)0687 - C6-0427/2006 - 2006/0229(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Zsolt László Becsey (A6-0240/2007)

Întrebare orală (O-0024/2007) adresată de Zsolt László Becsey şi Alexander Radwan, în numele Grupului PPE-DE, pentru Comisie: Transmiterea la timp şi verificarea datelor statistice furnizate de statele membre (B6-0123/2007)

Zsolt László Becsey şi-a prezentat raportul şi a dezvoltat întrebarea orală.

Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Mieczysław Edmund Janowski (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Othmar Karas, în numele Grupului PPE-DE, Ieke van den Burg, în numele Grupului PSE, Andrea Losco, în numele Grupului ALDE, şi Benita Ferrero-Waldner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 12.07.2007.


24. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 391.081/OJJE).


25. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.35.

Harald Rømer

Adam Bielan

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toma, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergès, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate