Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0278/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0347

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο

6.7. Συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτγείες της Αμερικής (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0278/2007, B6-0280/2007, B6-0281/2007 και B6-0285/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0278/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0278/2007, B6-0280/2007, B6-0281/2007 και B6-0285/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Martine Roure και Σταύρος Λαμπρινίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Kathalijne Maria Buitenweg και Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Sylvia-Yvonne Kaufmann και Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0347)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Manfred Weber υποβάλλει προφορικές τροπολογίες μετά την 4η αιτιολογική αναφορά (κρατείται), στην 6η αιτιολογική αναφορά (κρατείται), μετά την αιτιολογική σκέψη Α (κρατείται) και μετά την αιτιολογική σκέψη Β (κρατείται).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου