Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0278/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0347

Protokół
Czwartek, 12 lipca 2007 r. - Strasburg

6.7. Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące PNR (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B6-0278/2007, B6-0280/2007, B6-0281/2007 i B6-0285/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0278/2007

(zastępujący B6-0278/2007, B6-0280/2007, B6-0281/2007 i B6-0285/2007):

złożony przez następujących posłów:

Martine Roure i Stavros Lambrinidis w imieniu grupy PSE,

Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE,

Kathalijne Maria Buitenweg i Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE,

Sylvia-Yvonne Kaufmann i Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA-PROV(2007)0347)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

Manfred Weber przedstawił poprawki ustne po 4 odniesieniu (przyjęta), do 6 odniesienia (przyjęta), po punkcie preambuły A (przyjęta) i po punkcie preambuły B (przyjęta).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności