Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0278/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0347

Proces-verbal
Joi, 12 iulie 2007 - Strasbourg

6.7. Acordul PNR cu Statele Unite ale Americii (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B6-0278/2007, B6-0280/2007, B6-0281/2007 şi B6-0285/2007

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0278/2007

care înlocuieşte B6-0278/2007, B6-0280/2007, B6-0281/2007 şi B6-0285/2007):

depusă de următorii deputaţi:

Martine Roure şi Stavros Lambrinidis, în numele Grupului PSE,

Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE,

Kathalijne Maria Buitenweg şi Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE,

Sylvia-Yvonne Kaufmann şi Giusto Catania, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2007)0347)

Intervenţii privind votul:

Manfred Weber a prezentat amendamente orale după referirea 4 (reţinut), la referirea 6 (reţinut), după considerentul A (reţinut) şi după considerentul B (reţinut).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate