Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0278/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/07/2007 - 6.7
CRE 12/07/2007 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0347

Zápisnica
Štvrtok, 12. júla 2007 - Štrasburg

6.7. Dohoda o prenose údajov podľa mena cestujúceho s USA (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B6-0278/2007, B6-0280/2007, B6-0281/2007 a B6-0285/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0278/2007

(nahrádzajúci B6-0278/2007, B6-0280/2007, B6-0281/2007 a B6-0285/2007):

podaný týmito poslancami:

Martine Roure a Stavros Lambrinidis za skupinu PSE,

Sophia in 't Veld za skupinu ALDE,

Kathalijne Maria Buitenweg a Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE,

Sylvia-Yvonne Kaufmann a Giusto Catania za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2007)0347)

Vystúpili títo poslanci:

Manfred Weber predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh po štvrtej citácii (prijatý), k šiestej citácii (prijatý), po odôvodnení A (prijatý) a po odôvodnení B (prijatý).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia