Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0279/2007

Debatten :

PV 11/07/2007 - 15
CRE 11/07/2007 - 15

Stemmingen :

PV 12/07/2007 - 6.11
CRE 12/07/2007 - 6.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 12 juli 2007 - Straatsburg

6.11. Situatie in Pakistan (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B6-0279/2007, B6-0282/2007, B6-0283/2007, B6-0284/2007, B6-0286/2007 en B6-0289/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0279/2007

(ter vervanging van B6-0279/2007, B6-0282/2007, B6-0283/2007, B6-0284/2007, B6-0286/2007 en B6-0289/2007):

ingediend door de volgende leden:

Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Robert Evans en Neena Gill, namens de PSE-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie,

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan en Marek Aleksander Czarnecki, namens de UEN-Fractie,

Cem Özdemir, Jean Lambert en Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie,

André Brie en Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2007)0351)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Robert Evans diende een mondeling amendement op paragraaf 1 in, dat in aanmerking werd genomen;

- Eva Lichtenberger over de formulering van dit mondeling amendement.

Juridische mededeling - Privacybeleid