Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0279/2007

Debaty :

PV 11/07/2007 - 15
CRE 11/07/2007 - 15

Głosowanie :

PV 12/07/2007 - 6.11
CRE 12/07/2007 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 12 lipca 2007 r. - Strasburg

6.11. Sytuacja w Pakistanie (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B6-0279/2007, B6-0282/2007, B6-0283/2007, B6-0284/2007, B6-0286/2007 i B6-0289/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0279/2007

(zastępujący B6-0279/2007, B6-0282/2007, B6-0283/2007, B6-0284/2007, B6-0286/2007 i B6-0289/2007):

złożony przez następujących posłów:

Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Robert Evans i Neena Gill w imieniu grupy PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan i Marek Aleksander Czarnecki w imieniu grupy UEN,

Cem Özdemir, Jean Lambert i Gisela Kallenbach w imieniu grupy Verts/ALE,

André Brie i Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P6_TA-PROV(2007)0351)

W sprawie głosowania głos zabrały następujące osoby:

- Robert Evans przedstawił poprawkę ustną do ustępu 1, która została przyjęta;

- Eva Lichtenberger w sprawie sformułowania tej poprawki ustnej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności