Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0279/2007

Rozpravy :

PV 11/07/2007 - 15
CRE 11/07/2007 - 15

Hlasovanie :

PV 12/07/2007 - 6.11
CRE 12/07/2007 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 12. júla 2007 - Štrasburg

6.11. Situácia v Pakistane (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B6-0279/2007, B6-0282/2007, B6-0283/2007, B6-0284/2007, B6-0286/2007 a B6-0289/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0279/2007

(nahrádzajúci B6-0279/2007, B6-0282/2007, B6-0283/2007, B6-0284/2007, B6-0286/2007 a B6-0289/2007):

podaný týmito poslancami:

Charles Tannock za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Robert Evans a Neena Gill za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan a Marek Aleksander Czarnecki za skupinu UEN,

Cem Özdemir, Jean Lambert a Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE,

André Brie a Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2007)0351)

Vystúpili títo poslanci:

- Robert Evans predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 1, ktorý bol prijatý;

- Eva Lichtenberger k zneniu tohto ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia