Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0279/2007

Debatter :

PV 11/07/2007 - 15
CRE 11/07/2007 - 15

Omröstningar :

PV 12/07/2007 - 6.11
CRE 12/07/2007 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 12 juli 2007 - Strasbourg

6.11. Situationen i Pakistan (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B6-0279/2007, B6-0282/2007, B6-0283/2007, B6-0284/2007, B6-0286/2007 och B6-0289/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0279/2007

(ersätter B6-0279/2007, B6-0282/2007, B6-0283/2007, B6-0284/2007, B6-0286/2007 och B6-0289/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Charles Tannock för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Robert Evans och Neena Gill för PSE-gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sajjad Karim, Marco Cappato och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan och Marek Aleksander Czarnecki för UEN-gruppen,

Cem Özdemir, Jean Lambert och Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen,

André Brie och Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2007)0351)

Inlägg om omröstningen:

- Robert Evans presenterade ett muntligt ändringsförslag till punkt 1, vilket beaktades,

- Eva Lichtenberger om formuleringarna i detta muntliga ändringsförslag.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy