Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου (συζήτηση)
 4.Χρονοδιάγραμμα για τον προϋπολογισμό
 5.Η πολιτική συνοχή στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Κοινοτικό στατιστικό πρόγραμμα 2008/2012 ***I (ψηφοφορία)
  6.2.Νταρφούρ (ψηφοφορία)
  6.3.Προς μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική για την Ένωση: ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες (ψηφοφορία)
  6.4.Εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους (ψηφοφορία)
  6.5.Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιμη κινητικότητα για την ήπειρό μας (ψηφοφορία)
  6.6.Δράσεις για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων (ψηφοφορία)
  6.7.Συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτγείες της Αμερικής (ψηφοφορία)
  6.8.Ευρωζώνη (2007) (ψηφοφορία)
  6.9.Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2006) (ψηφοφορία)
  6.10.Παλαιστίνη (ψηφοφορία)
  6.11.Κατάσταση στο Πακιστάν (ψηφοφορία)
  6.12.Έκθεση προόδου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το 2006 (ψηφοφορία)
  6.13.Συμφωνία TRIPS και πρόσβαση σε φάρμακα (ψηφοφορία)
  6.14.Δημοκρατικός έλεγχος στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνεργασίας για την Ανάπτυξη (ψηφοφορία)
  6.15.Εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου (ψηφοφορία)
  6.16.Η πολιτική συνοχή στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  11.1.Ανθρωπιστική κατάσταση των ιρακινών προσφύγων
  11.2.Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υπερδνυστερία (Μολδαβία)
  11.3.Ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  13.1.Ανθρωπιστική κατάσταση των ιρακινών προσφύγων (ψηφοφορία)
  13.2.Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Υπερδνυστερία (Μολδαβία) (ψηφοφορία)
  13.3.Ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ (ψηφοφορία)
 14.Έγκριση από το Συμβούλιο των θέσεων του Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκαν σε πρώτη ανάγνωση (άρθρο 66 του Κανονισμού)
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Μεταφορές πιστώσεων
 17.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (209 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (210 kb) Κατάσταση παρόντων (45 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (916 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1699 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (229 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (235 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (533 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου