Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0323/2007

Συζήτηση :

PV 03/09/2007 - 16
CRE 03/09/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2007 - 7.3
CRE 04/09/2007 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

16. Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις τους και τα συμπεράσματα που πρέπει να εξαχθούν για τα μέτρα πρόληψης και επαγρύπνησης (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις τους και τα συμπεράσματα που πρέπει να εξαχθούν για τα μέτρα πρόληψης και επαγρύπνησης

Ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Vittorio Prodi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Gerardo Galeote, Σταύρος Λαμπρινίδης, Μάριος Ματσάκης, Elisabeth Schroedter, Γεώργιος Τούσσας, Αντώνιος Τρακατέλλης, Dagmar Roth-Behrendt, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος Βακάλης, Edite Estrela, Αντώνης Σαμαράς, Richard Corbett, Ιωάννης Κασουλίδης, Donata Gottardi, Rolf Berend, Manuel Medina Ortega, Μανώλης Μαυρομμάτης, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Marian-Jean Marinescu, Paulo Casaca, James Elles, Fernand Le Rachinel, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, και Vladimír Špidla.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Gerardo Galeote, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Νικόλαος Βακάλης, Αντώνιος Τρακατέλλης, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Γεώργιος Παπαστάμκος, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Μανώλης Μαυρομμάτης, Ιωάννης Γκλαβάκης, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Αντώνης Σαμαράς, Παναγιώτης Δημητρίου, Ιωάννης Κασουλίδης, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes Pascual, Margie Sudre, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, László Surján, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomáš Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob-Ridzi, Γιαννάκης Μάτσης, Antonio Tajani και Agnes Schierhuber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού (B6-0323/2007)*·

- Vittorio Prodi, Alfonso Andria, Jean Marie Beaupuy και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού (B6-0324/2007)*·

- Francis Wurtz, Δημήτριος Παπαδημούλης, Αθανάσιος Παφίλης, Roberto Musacchio, Willy Meyer Pleite και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, τις συνέπειές τους και τα συμπεράσματα που θα πρέπει να αντληθούν για τα μέτρα πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης (B6-0325/2007

- Elisabeth Schroedter και Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και τα συμπεράσματα που θα πρέπει να αντληθούν (B6-0326/2007

- Martin Schulz, Linda McAvan, Σταύρος Λαμπρινίδης, Manuel Medina Ortega, Guido Sacconi, Paulo Casaca, Constanze Angela Krehl, María Sornosa Martínez, Σταύρος Αρναουτάκης, Κατερίνα Μπατζελή, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Μαρία Ματσούκα, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Νικόλαος Σηφουνάκης, Ευαγγελία Τζαμπάζη και Catherine Neris, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού και τις πρωτοφανείς πυρκαγιές στην Ελλάδα (B6-0327/2007).

* Οι ανωτέρω προτάσεις ψηφίσματος έχουν κατατεθεί για την περάτωση της συζήτησης σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (σημείο 22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.07.2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 04.09.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου