Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0278(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0253/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0253/2007

Συζήτηση :

PV 04/09/2007 - 14
CRE 04/09/2007 - 14

Ψηφοφορία :

PV 05/09/2007 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0370

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

5.3. Εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων [COM(2006)0852 - C6-0012/2007 - 2006/0278(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A6-0253/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0370)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0370)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου