Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2629(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0357/2007

Debatter :

PV 25/09/2007 - 10
CRE 25/09/2007 - 10

Omröstningar :

PV 27/09/2007 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0418

Protokoll
Tisdagen den 25 september 2007 - Strasbourg

10. Genomförande av rådets beslut om moratorium för dödsstraff (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av rådet: Genomförande av rådets beslut om moratorium för dödsstraff

Manuel Lobo Antunes (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Marco Pannella för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, vilken återkom till inlägget av Martin Schulz, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, Jean-Claude Martinez för ITS-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Maria da Assunção Esteves, Pasqualina Napoletano, Hélène Flautre, Piia-Noora Kauppi, Józef Pinior, Ana Maria Gomes, Genowefa Grabowska, Manuel Lobo Antunes, Martin Schulz, vilken gjorde ett personligt uttalande om inlägget av Konrad Szymański; Monica Frassoni ställde en fråga till rådet som besvarades av Manuel Lobo Antunes.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, om genomförandet av rådets beslut om moratoriet för dödsstraff (B6-0357/2007),

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Elena Valenciano Martínez-Orozco och Józef Pinior för PSE-gruppen, om ett allmänt moratorium för dödsstraff (B6-0358/2007),

- Marco Cappato, Marco Pannella, Frédérique Ries, Sarah Ludford och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff (B6-0359/2007),

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Monica Frassoni och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, om genomförandet av rådets beslut om ett moratorium för dödsstraff (B6-0360/2007),

- André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto och Willy Meyer Pleite för GUE/NGL-gruppen, om rådets strategi inför antagandet av en FN-resolution om ett internationellt moratorium för dödsstraff (B6-0361/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.3 i protokollet av den 27.09.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy