Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 25 september 2007 - Strasbourg

11.  Förhandlingar om ett interregionalt associeringsavtal med Mercosur och ett nytt strategiskt bilateralt partnerskap med Brasilien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förhandlingar om ett interregionalt associeringsavtal med Mercosur och ett nytt strategiskt bilateralt partnerskap med Brasilien

Manuel Lobo Antunes (rådets tjänstgörande ordförande) och Ján Figeľ (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Daniel Varela Suanzes-Carpegna för PPE-DE-gruppen, Erika Mann för PSE-gruppen, Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen, Liam Aylward för UEN-gruppen, Alain Lipietz för Verts/ALE-gruppen, Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Małgorzata Handzlik, Edite Estrela, Johan Van Hecke, Seán Ó Neachtain, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David Martin, Nathalie Griesbeck, Luís Queiró, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papastamkos, Józef Pinior, Vasco Graça Moura, Sérgio Sousa Pinto, Charles Tannock, David Casa, Manuel Lobo Antunes och Ján Figeľ.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy