Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 25 september 2007 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Beslut om brådskande förfarande
 4.Omstrukturering av sockerindustrin * - Den gemensamma organisationen av marknaden för socker * (debatt)
 5.Farliga leksaker tillverkade i Kina (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Avtal EG/Panama om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Avtal EG/Kirgizistan om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Avtal EG/Jordanien om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Israel * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Bulgariens och Rumäniens deltagande i avtalet om samarbete och tullunion mellan EEG och San Marino * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Nationellt stöd som beviljas av Finland för utsäde och spannmål för utsäde * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.7.Punktskattesats för rom * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.8.Trafiksäkerhet: passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon (kodifiering) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.9.Trafiksäkerhet: stöd för tvåhjuliga motorfordon (kodifiering) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.10.Bakre registreringsskylt på två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.11.Tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.12.Backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.13.Skyddsbågar för jordbruks- och skogbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.14.Statistik om utbildning och livslångt lärande ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.15.Utvecklingen av gemenskapens järnvägar ***III (omröstning)
  
6.16.Behörighetsprövning av lokförare ***III (omröstning)
  
6.17.Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer ***III (omröstning)
  
6.18.Omstrukturering av sockerindustrin * (omröstning)
  
6.19.Den gemensamma organisationen av marknaden för socker * (omröstning)
  
6.20.En färdplan för förnybar energi i Europa (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Genomförande av rådets beslut om moratorium för dödsstraff (debatt)
 11.Förhandlingar om ett interregionalt associeringsavtal med Mercosur och ett nytt strategiskt bilateralt partnerskap med Brasilien (debatt)
 12.Grönbok om stadstrafik (debatt)
 13.Frågestund (frågor till kommissionen)
 14.Europeiska tekniska institutet ***I (debatt)
 15.Mot en gemensam europeisk utrikespolitik för energi (debatt)
 16.Arealuttag för år 2008 (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (180 kb) Närvarolista (63 kb)       
 
Protokoll (136 kb) Närvarolista (34 kb) Omröstningsresultat (248 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (466 kb) 
 
Protokoll (200 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (130 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (196 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy