Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 september 2007 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

3. Välkomsthälsning
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Sant Nirankari Mission, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegation leddes av dess andlige ledare Satguru Baba.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy