Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 september 2007 - Strasbourg

4. Behovet av att vidta åtgärder för att skydda ett hotat historiskt monument – den romersk-katolska St. Josef-katedralen i Bukarest (Sfântul Iosif)) (skriftlig förklaring)
Fullständigt förhandlingsreferat

Den skriftliga förklaringen nr 54/2007 som ingivits av Adrian Severin, Daciana Octavia Sârbu, Silvia Ciornei, Radu Podgorean och Corina Creţu om behovet av att vidta åtgärder för att skydda ett hotat historiskt monument – den romersk-katolska St. Josef-katedralen i Bukarest (Sfântul Iosif) hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 116.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras, tillsammans med namnen på undertecknarna, i dokumentet Antagna texter från sammanträdet den 11.10.2007.

°
° ° °

Talare: Reinhard Rack yttrade sig om ett praktiskt problem.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy