Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 септември 2007 г. - Страсбург

5. Проверка на пълномощията на новите членове на Европейския парламент
Пълни стенографски протоколи

Giuseppe Gargani, председател на комисията JURI, представи устен доклад с предложение на въпросната комисия относно проверката на пълномощията на следните членове на ЕП:

Мариела Величкова Баева, Слави Бинев, Colm Burke, Десислав Чуколов, Филиз Хакъева Хюсменова, Илияна Малинова Йотова, Mikel Irujo Amezaga, Румяна Желева, Метин Казак, Евгени Кирилов, Roselyne Lefrançois, Маруся Иванова Любчева, Николай Младенов, Elisabeth Morin, Catherine Neris, Владко Тодоров Панайотов, Атанас Папаризов, Rovana Plumb, Pierre Pribetich, Биляна Илиева Раева, Петя Ставрева, Димитър Стоянов, Владимир Уручев, Кристиан Вигенин и Душана Здравкова.

Парламентът взема решение за потвърждаване на мандата на горепосочените членове.

Правна информация - Политика за поверителност