Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 26. syyskuuta 2007 - Strasbourg

5. Euroopan parlamentin uusien jäsenten valtakirjojen tarkistus
Sanatarkat istuntoselostukset

JURI-valiokunnan puheenjohtaja Giuseppe Gargani antoi suullisen raportin, joka sisälsi kyseisen valiokunnan ehdotuksen koskien seuraavien jäsenten valtakirjojen tarkistamista:

Mariela Velichkova Baeva, Slavi Binev, Colm Burke, Desislav Chukolov, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Rumiana Jeleva, Metin Kazak, Evgeni Kirilov, Roselyne Lefrançois, Marusya Ivanova Lyubcheva, Nickolay Mladenov, Elisabeth Morin, Catherine Neris, Vladko Todorov Panayotov, Atanas Paparizov, Rovana Plumb, Pierre Pribetich, Bilyana Ilieva Raeva, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Vladimir Urutchev, Kristian Vigenin ja Dushana Zdravkova.

Parlamentti päätti julistaa päteviksi kyseisten jäsenten valtakirjat.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö