Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 september 2007 - Strasbourg

5. Valprövning av nya ledamöter i Europaparlamentet
Fullständigt förhandlingsreferat

Giuseppe Gargani, ordförande för utskottet JURI, redogjorde muntligen för utskottets förslag beträffande valprövning av följande ledamöter:

Mariela Velichkova Baeva, Slavi Binev, Colm Burke, Desislav Chukolov, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Iliana Malinova Iotova, Mikel Irujo Amezaga, Rumiana Jeleva, Metin Kazak, Evgeni Kirilov, Roselyne Lefrançois, Marusya Ivanova Lyubcheva, Nickolay Mladenov, Elisabeth Morin, Catherine Neris, Vladko Todorov Panayotov, Atanas Paparizov, Rovana Plumb, Pierre Pribetich, Bilyana Ilieva Raeva, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Vladimir Urutchev, Kristian Vigenin och Dushana Zdravkova.

Parlamentet beslutade att godkänna mandaten för dessa ledamöter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy