Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0351/2007

Debatter :

PV 25/09/2007 - 5
CRE 25/09/2007 - 5

Omröstningar :

PV 26/09/2007 - 6.4

Antagna texter :

P6_TA(2007)0412

Protokoll
Onsdagen den 26 september 2007 - Strasbourg

6.4. Farliga leksaker tillverkade i Kina (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0351/2007, B6-0352/2007, B6-0353/2007, B6-0354/2007, B6-0355/2007 och B6-0356/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0351/2007

(ersätter B6-0351/2007, B6-0352/2007, B6-053/2007, B6-0354/2007, B6-0355/2007 och B6-0356/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Marianne Thyssen, Malcolm Harbour, Andreas Schwab och Corien Wortmann-Kool för PPE-DE-gruppen,

Evelyne Gebhardt, Erika Mann, Reino Paasilinna och Guido Sacconi för PSE-gruppen,

Toine Manders och Frédérique Ries för ALDE-gruppen,

Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli och Adriana Poli Bortone för UEN-gruppen,

Hiltrud Breyer, Heide Rühle och Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen,

André Brie och Marco Rizzo för GUE/NGL-gruppen
Även Janelly Fourtou, Karin Riis-Jørgensen, Danutė Budreikaitė och Gianluca Susta hade undertecknat resolutionsförslaget för ALDE-gruppen.

Antogs (P6_TA(2007)0412)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy