Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 september 2007 - Strasbourg

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


6.1. Europeiska tekniska institutet ***I (omröstning)

6.2. Rösträtt och valbarhet vid val till Europparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i annan medlemsstat * (omröstning)

6.3. Arealuttag för år 2008 * (omröstning)

6.4. Farliga leksaker tillverkade i Kina (omröstning)

6.5. Mot en gemensam europeisk utrikespolitik för energi (omröstning)

6.6. Strategisk plan för laglig invandring (omröstning)

6.7. Kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy