Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 септември 2007 г. - Страсбург

7. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Reino Paasilinna - A6-0293/2007: Jaroslav Zvěřina, Miroslav Mikolášik, Tomáš Zatloukal, Hannu Takkula

Доклад Andrew Duff - A6-0267/2007: Frank Vanhecke, Bogusław Rogalski, Daniel Hannan

Схеми за подпомагане на земеделски производители по отношение на оставянето под угар за 2008 година - C6-0302/2007: Agnes Schierhuber

Опасни играчки, произведени в Китай - RC-B6-0351/2007: Kathy Sinnott

Доклад Jacek Saryusz-Wolski - A6-0312/2007: Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Доклад Lilli Gruber - A6-0322/2007: Miroslav Mikolášik, Hubert Pirker, Antonio Masip Hidalgo, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Alfredo Antoniozzi

Доклад Javier Moreno Sánchez - A6-0323/2007: Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

Правна информация - Политика за поверителност