Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 september 2007 - Strasbourg

7. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Reino Paasilinna - A6-0293/2007: Jaroslav Zvěřina, Miroslav Mikolášik, Tomáš Zatloukal, Hannu Takkula

Betänkande Andrew Duff - A6-0267/2007: Frank Vanhecke, Bogusław Rogalski, Daniel Hannan

Arealuttag för år 2008 - C6-0302/2007: Agnes Schierhuber

Farliga leksaker tillverkade i Kina - RC-B6-0351/2007: Kathy Sinnott

Betänkande Jacek Saryusz-Wolski - A6-0312/2007: Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Betänkande Lilli Gruber - A6-0322/2007: Miroslav Mikolášik, Hubert Pirker, Antonio Masip Hidalgo, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Alfredo Antoniozzi

Betänkande Javier Moreno Sánchez - A6-0323/2007: Hubert Pirker, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy