Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. september 2007 - Strasbourg

10. Hemmelige tilbageholdelser og ulovlige overførsler af tilbageholdte personer, der involverer Europarådets medlemslande (Fava-betænkningen og Marty-rapporten) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Hemmelige tilbageholdelser og ulovlige overførsler af tilbageholdte personer, der involverer Europarådets medlemslande (Fava-betænkningen og Marty-rapporten)

Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) og Franco Frattini (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jas Gawronski, au nom du groupe PPE-DE, Claudio Fava, au nom du groupe PSE, Ignasi Guardans Cambó, au nom du groupe ALDE, Konrad Szymański, au nom du groupe UEN, Cem Özdemir, au nom du groupe Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, au nom du groupe GUE/NGL, Johannes Blokland, au nom du groupe IND/DEM, Jan Marinus Wiersma, Sarah Ludford, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hélène Flautre, Giusto Catania, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sophia in 't Veld, Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Jens Holm, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Giulietto Chiesa, Proinsias De Rossa, Manuel Lobo Antunes, Franco Frattini og Claudio Fava, om Manuel Lobo Antunes' indlæg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik