Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 września 2007 r. - Strasburg

10. Tajne zatrzymania i nielegalne przekazania zatrzymanych dotyczące państw członkowskich Rady Europy (sprawozdania Favy i Marty´ego) (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Tajne zatrzymania i nielegalne przekazania zatrzymanych dotyczące państw członkowskich Rady Europy (sprawozdania Fava i Marty)

Manuel Lobo Antunes (urzędujący przewodniczący Rady) i Franco Frattini (wiceprzewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Jas Gawronski w imieniu grupy PPE-DE, Claudio Fava w imieniu grupy PSE, Ignasi Guardans Cambó w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Cem Özdemir w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Jan Marinus Wiersma, Sarah Ludford, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hélène Flautre, Giusto Catania, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sophia in 't Veld, Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Jens Holm, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Giulietto Chiesa, Proinsias De Rossa, Manuel Lobo Antunes i Franco Frattini i Claudio Fava na temat wystąpienia Manuela Lobo Antunesa.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności