Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 september 2007 - Strasbourg

10. Europarådets medlemsstaters medverkan vid hemlig internering och illegal transport av fångar (betänkande av Fava och rapport av Marty) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Europarådets medlemsstaters medverkan vid hemlig internering och illegal transport av fångar (betänkande av Fava och rapport av Marty)

Manuel Lobo Antunes (rådets tjänstgörande ordförande) och Franco Frattini (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Jas Gawronski för PPE-DE-gruppen, Claudio Fava för PSE-gruppen, Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Jan Marinus Wiersma, Sarah Ludford, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hélène Flautre, Giusto Catania, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Sophia in 't Veld, Ryszard Czarnecki, Raül Romeva i Rueda, Jens Holm, Ana Maria Gomes, Janusz Onyszkiewicz, Giulietto Chiesa, Proinsias De Rossa, Manuel Lobo Antunes, Franco Frattini och Claudio Fava, vilken yttrade sig om inlägget av Manuel Lobo Antunes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy