Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0362/2007

Разисквания :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Гласувания :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 26 септември 2007 г. - Страсбург

11. Операция в рамките на ЕПСО в Източен Чад и в северната част на Централноафриканската република (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Операция в рамките на ЕПСО в Източен Чад и в северната част на Централноафриканската република

Manuel Lobo Antunes (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

Louis Michel (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Karl von Wogau, от името на групата PPE-DE, Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN, Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, Hubert Pirker, Michel Rocard, Eoin Ryan, Michael Gahler, Alain Hutchinson, Colm Burke, Geoffrey Van Orden и Manuel Lobo Antunes.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Thierry Cornillet и Philippe Morillon, от името на групата ALDE, относно операцията в рамките на ЕПСО в Източен Чад и в северната част на Централноафриканската република (B6-0362/2007),

- Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Marcin Libicki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski и Konrad Szymański, от името на групата UEN, относно операцията в рамките на ЕПСО в Чад и Централноафриканската република (B6-0364/2007),

- Tobias Pflüger, Marco Rizzo и Willy Meyer Pleite, от името на групата GUE/NGL, относно военната операция в рамките на ЕПСО в Източен Чад и в северната част на Централноафриканската република (B6-0365/2007),

- Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson и Marie-Arlette Carlotti, от името на групата PSE, относно операцията в рамките на ЕПСО в Чад и Централноафриканската република (B6-0366/2007),

- Karl von Wogau, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich и Hubert Pirker, от името на групата PPE-DE,относно операцията в рамките на ЕПСО в Чад и Централноафриканската република (B6-0367/2007).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 27.09.2007.

Правна информация - Политика за поверителност