Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0362/2007

Debatter :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Omröstningar :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 26 september 2007 - Strasbourg

11. ESFP-insatser i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: ESFP-insatser i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken

Manuel Lobo Antunes (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Louis Michel (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Karl von Wogau för PPE-DE-gruppen, Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Hubert Pirker, Michel Rocard, Eoin Ryan, Michael Gahler, Alain Hutchinson, Colm Burke, Geoffrey Van Orden och Manuel Lobo Antunes.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Thierry Cornillet och Philippe Morillon för ALDE-gruppen, om ESFP-insatser i Tchad och i Centralafrikanska republiken (B6-0362/2007),

- Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Marcin Libicki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski och Konrad Szymański för UEN-gruppen, om ESFP-insatser i Tchad och i Centralafrikanska republiken (B6-0364/2007),

- Tobias Pflüger, Marco Rizzo och Willy Meyer Pleite för GUE/NGL-gruppen, om ESFP-insatser i östra Tchad och i norra Centralafrikanska republiken (B6-0365/2007),

- Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson och Marie-Arlette Carlotti för PSE-gruppen, om ESFP-insatser i Tchad och i Centralafrikanska republiken (B6-0366/2007),

- Karl von Wogau, Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bogdan Klich och Hubert Pirker för PPE-DE-gruppen, om ESFP:s verksamhet i Tchad och Centralafrikanska republiken (B6-0367/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 27.09.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy