Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0363/2007

Разисквания :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Гласувания :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 26 септември 2007 г. - Страсбург

12. Положението в Бирма (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението в Бирма

Manuel Lobo Antunes (действащ председател на Съвета) и Louis Michel (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Geoffrey Van Orden, от името на групата PPE-DE, Barbara Weiler, от името на групата PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Brian Crowley, от името на групата UEN, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Luca Romagnoli, от името на групата ITS, и Manuel Lobo Antunes.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Gintaras Didžiokas и Adam Bielan, от името на групата UEN,относно правата на човека в Бирма/Мианмар (B6-0363/2007),

- Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, относно събитията в Мианмар (B6-0368/2007),

- Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, относно Бирма (B6-0369/2007),

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock и Barbara Weiler, от името на групата PSE, относно Мианмар (B6-0370/2007),

- Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt и Colm Burke, от името на групата PPE-DE, относно Бирма (B6-0371/2007),

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre и Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, относно Мианмар (B6-0372/2007)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5 от протокола от 27.09.2007.

Правна информация - Политика за поверителност