Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0363/2007

Debatter :

PV 26/09/2007 - 12
CRE 26/09/2007 - 12

Omröstningar :

PV 27/09/2007 - 9.5
CRE 27/09/2007 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 26 september 2007 - Strasbourg

12. Situationen i Burma (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Burma

Manuel Lobo Antunes (rådets tjänstgörande ordförande) och Louis Michel (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Geoffrey Van Orden för PPE-DE-gruppen, Barbara Weiler för PSE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Luca Romagnoli för ITS-gruppen, och Manuel Lobo Antunes.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Gintaras Didžiokas och Adam Bielan för UEN-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Burma (B6-0363/2007),

- Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, om den senaste tidens händelser i Burma (B6-0368/2007),

- Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella och Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, om Burma (B6-0369/2007),

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock och Barbara Weiler för PSE-gruppen, om Burma (B6-0370/2007),

- Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Nirj Deva, Bernd Posselt och Colm Burke för PPE-DE-gruppen om Burma (B6-0371/2007),

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre och Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, om Burma (B6-0372/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 27.09.2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy