Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 септември 2007 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 17.40 ч. , в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 18.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

13. Време за въпроси (въпроси към Съвета)
CRE

Парламентът разгледа серия от въпроси към Съвета (B6-0316/2007).

Въпрос 1 бе обявен за недопустим (приложение II, част A, точка 2 от Правилника за дейността).

Въпрос 2 (Silvia-Adriana Ţicău): Бъдеще на програмата Галилео

Manuel Lobo Antunes (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Silvia-Adriana Ţicău и Josu Ortuondo Larrea.

Въпрос 3 (Bernd Posselt): Конституционна реформа в Босна и Херцеговина

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bernd Posselt и Richard Seeber.

Въпрос 4 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Мерки, насочени към развитие на новаторството

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Justas Vincas Paleckis и Paul Rübig.

Въпрос 5 (Dimitrios Papadimoulis): Развитие на ситуацията в Косово

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Dimitrios Papadimoulis и Bernd Posselt.

Въпрос 6 (Philip Claeys): Кандидатура на Казахстан за председателството на ОССЕ

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Koenraad Dillen (в качеството на заместник на автора).

Въпросът 7 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Въпрос 8 (Robert Navarro): Улов на червен тон в Средиземно море

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Josu Ortuondo Larrea (в качеството на заместник на автора), Richard Seeber и Rosa Miguélez Ramos.

Въпрос 9 (Chris Davies): Публичен достъп до процеса на изработване на европейското законодателство

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Chris Davies.

Въпрос 10 (Ryszard Czarnecki): Положението в Афганистан

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Ryszard Czarnecki и Paul Rübig.

Въпрос 11 (Eoin Ryan): Инициативи на Европейския съюз за борба срещу организираната престъпност

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Eoin Ryan и Jim Allister.

Въпрос 12 (Seán Ó Neachtain): Пътна безопасност

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Seán Ó Neachtain.

Въпрос 13 (Brian Crowley): Присъединяване на Хърватия към Европейския съюз

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Brian Crowley.

Въпрос 14 (Liam Aylward): Климатични промени

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Brian Crowley (в качеството на заместник на автора).

Въпрос 15 (Leopold Józef Rutowicz): Икономическо обогатяване на пакистанската армия

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Leopold Józef Rutowicz.

Въпроси 16 и17 отпадат поради отсъствието на техните автори.

Въпрос 18 (Mairead McGuinness): Фонд за солидарност на Европейския съюз

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Mairead McGuinness.

Въпрос 19 (Bill Newton Dunn): Умиротворителен процес в Близкия Изток

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса.

Изказа се Bill Newton Dunn.

Въпрос 20 (Gay Mitchell): Разпределение на местата в Европейския парламент по държави-членки

Manuel Lobo Antunes отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Gay Mitchell.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Въпрос 31 бе обявен за недопустим (член II, част A, точка 2 от Правилника за дейността).

Времето за въпроси към Съвета приключи.

Правна информация - Политика за поверителност