Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. září 2007 - Štrasburk

(Zasedání bylo přerušeno v 17:40 před dobou vyhrazenou pro otázky a pokračovalo v 18:00)

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

13. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
Doslovné záznamy

Parlament projednal řadu otázek Radě (B6-0316/2007).

Otázka 1 je nepřípustná (příloha II, část A, bod 2 jednacího řádu).

Otázka 2 (Silvia-Adriana Ţicău): Budoucnost programu Galileo.

Otázka a a doplňující otázky od: Silvia-Adriana Ţicău a Josu Ortuondo Larrea. Odpověď: Manuel Lobo Antunes (úřadující předseda Rady).

Otázka 3 (Bernd Posselt): Ústavní reforma v Bosně a Hercegovině.

Otázka a a doplňující otázky od: Bernd Posselt a Richard Seeber. Odpověď: Manuel Lobo Antunes.

Otázka 4 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Opatření na podporu inovace.

Otázka a a doplňující otázky od: Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Justas Vincas Paleckis a Paul Rübig. Odpověď: Manuel Lobo Antunes.

Otázka 5 (Dimitrios Papadimoulis): Vývoj situace v Kosovu.

Otázka a a doplňující otázky od: Dimitrios Papadimoulis a Bernd Posselt. Odpověď: Manuel Lobo Antunes.

Otázka 6 (Philip Claeys): Kandidatura Kazachstánu na předsednictví OBSE.

Otázka a doplňující otázka od: Koenraad Dillen (zástupce autora). Odpověď: Manuel Lobo Antunes.

Otázka 7 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Otázka 8 (Robert Navarro): Rybolov tuňáka obecného ve Středozemním moři.

Otázka a a doplňující otázky od: Josu Ortuondo Larrea (zástupce autora), Richard Seeber a Rosa Miguélez Ramos. Odpověď: Manuel Lobo Antunes.

Otázka 9 (Chris Davies): Zveřejnění průběhu vypracovávání evropských právních předpisů.

Otázka a doplňující otázka od: Chris Davies. Odpověď: Manuel Lobo Antunes.

Otázka 10 (Ryszard Czarnecki): Situace v Afghánistánu.

Otázka a doplňující otázka od: Ryszard Czarnecki a Paul Rübig. Odpověď: Manuel Lobo Antunes.

Otázka 11 (Eoin Ryan): Iniciativy Evropské unie týkající se boje s organizovaným zločinem.

Otázka a a doplňující otázky od: Eoin Ryan a Jim Allister. Odpověď: Manuel Lobo Antunes.

Otázka 12 (Seán Ó Neachtain): Bezpečnost na silnicích.

Otázka a doplňující otázka od: Seán Ó Neachtain. Odpověď: Manuel Lobo Antunes.

Otázka 13 (Brian Crowley): Přistoupení Chorvatska k Evropské unii.

Otázka a doplňující otázka od: Brian Crowley. Odpověď: Manuel Lobo Antunes.

Otázka 14 (Liam Aylward): Změna klimatu.

Otázka a doplňující otázka od: Brian Crowley (zástupce autora). Odpověď: Manuel Lobo Antunes.

Otázka 15 (Leopold Józef Rutowicz): Obohacování pákistánské armády.

Otázka a doplňující otázka od: Leopold Józef Rutowicz. Odpověď: Manuel Lobo Antunes.

Otázky 16 a 17 jsou bezpředmětné z důvodu nepřítomnosti jejich autorů.

Otázka 18 (Mairead McGuinness): Fond solidarity Evropské unie.

Otázka a doplňující otázka od: Mairead McGuinness. Odpověď: Manuel Lobo Antunes.

Otázka 19 (Bill Newton Dunn): Mírový proces na Blízkém východě.

Odpověď na otázku: Manuel Lobo Antunes.

Vystoupil Bill Newton Dunn.

Otázka 20 (Gay Mitchell): Rozdělení poslaneckých křesel v Evropském parlamentu podle členských států.

Otázka a doplňující otázka od: Gay Mitchell. Odpověď: Manuel Lobo Antunes.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Otázka 31 je nepřípustná (příloha II, část A, bod 2 jednacího řádu).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí