Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. september 2007 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 17.40 i afventning af spørgetiden og genoptaget kl. 18.00)

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

13. Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
CRE

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Rådet (B6-0316/2007).

Spørgsmål nr. 1 blev afvist (jf. forretningsordenens bilag II, del A, punkt 2).

Spørgsmål nr. 2 (Silvia-Adriana Ţicău): Udsigter for Galileo-projektet.

Manuel Lobo Antunes (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Silvia-Adriana Ţicău og Josu Ortuondo Larrea.

Spørgsmål nr. 3 (Bernd Posselt): Forfatningsreform i Bosnien og Hercegovina.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Bernd Posselt og Richard Seeber.

Spørgsmål nr. 4 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Foranstaltninger til udvikling af innovation.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Justas Vincas Paleckis og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 5 (Dimitrios Papadimoulis): Udviklingen i Kosovo.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Dimitrios Papadimoulis og Bernd Posselt.

Spørgsmål nr. 6 (Philip Claeys): Kasakhstans forsøg på at opnå formandskabet for OSCE.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Koenraad Dillen (for stilleren).

Spørgsmål nr. 7 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 8 (Robert Navarro): Fiskeri af almindelig tun i Middelhavet.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Josu Ortuondo Larrea (for stilleren), Richard Seeber og Rosa Miguélez Ramos.

Spørgsmål nr. 9 (Chris Davies): Behandling af EU-lovgivning i fuld offentlighed.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Chris Davies.

Spørgsmål nr. 10 (Ryszard Czarnecki): Situationen i Afghanistan.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ryszard Czarnecki og Paul Rübig.

Spørgsmål nr. 11 (Eoin Ryan): EU-indsats med henblik på at bremse organiseret kriminalitet i Europa.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Eoin Ryan og Jim Allister.

Spørgsmål nr. 12 (Seán Ó Neachtain): Trafiksikkerhed.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Seán Ó Neachtain.

Spørgsmål nr. 13 (Brian Crowley): Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley.

Spørgsmål nr. 14 (Liam Aylward): Klimaændringer.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Brian Crowley (for stilleren).

Spørgsmål nr. 15 (Leopold Józef Rutowicz): Pakistans militære aktiver.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Leopold Józef Rutowicz.

Spørgsmål nr. 16 og 17 bortfaldt, da spørgerne ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 18 (Mairead McGuinness): Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Mairead McGuinness.

Spørgsmål nr. 19 (Bill Newton Dunn): Fredsstiftelse i Mellemøsten.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet.

Bill Newton Dunn tog ordet.

Spørgsmål nr. 20 (Gay Mitchell): Fordeling mellem medlemsstaterne af mandater til Europa-Parlamentet.

Manuel Lobo Antunes besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Gay Mitchell.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Spørgsmål nr. 31 blev afvist (jf. forretningsordenens bilag II, del A, punkt 2).

Formanden erklærede spørgetiden til Rådet for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik