Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 5.40 μ.μ εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων, επαναλαμβάνεται στις 6 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

13. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0316/2007).

Η ερώτηση 1 δεν γίνεται αποδεκτή (Παράρτημα II, μέρος Α, σημείο 2, του Κανονισμού).

Ερώτηση 2 (Silvia-Adriana Ţicău): Προοπτικές για το σχέδιο Galileo.

Ο Manuel Lobo Antunes (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Silvia-Adriana Ţicău και Josu Ortuondo Larrea.

Ερώτηση 3 (Bernd Posselt): Συνταγματική μεταρρύθμιση στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt και Richard Seeber.

Ερώτηση 4 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Μέτρα για αύξηση της καινοτομίας.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Justas Vincas Paleckis και Paul Rübig.

Ερώτηση 5 (Δημητρίου Παπαδημούλη): Εξελίξεις στο Κόσοβο.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Δημητρίου Παπαδημούλη και Bernd Posselt.

Ερώτηση 6 (Philip Claeys): Η υποψηφιότητα του Καζαχστάν για την προεδρία του ΟΑΣΕ.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Koenraad Dillen (αναπλ. συντάκτη).

Η ερώτηση 7 καταπίπτει, διότι ο συντάκτης της απουσιάζει.

Ερώτηση 8 (Robert Navarro): Αλιεία τόνου στη Μεσόγειο.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Josu Ortuondo Larrea (αναπλ. συντάκτη), Richard Seeber και Rosa Miguélez Ramos.

Ερώτηση 9 (Chris Davies): Κατάρτιση της νομοθεσίας ΕΕ δημοσία.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Chris Davies.

Ερώτηση 10 (Ryszard Czarnecki): Η κατάσταση στο Αφγανιστάν.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Ryszard Czarnecki και Paul Rübig.

Ερώτηση 11 (Eoin Ryan): Προσπάθειες της ΕΕ για να σταματήσει το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Eoin Ryan και Jim Allister.

Ερώτηση 12 (Seán Ó Neachtain): Οδική ασφάλεια.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Seán Ó Neachtain.

Ερώτηση 13 (Brian Crowley): Προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Brian Crowley.

Ερώτηση 14 (Liam Aylward): Κλιματική αλλαγή.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Brian Crowley (αναπλ. συντάκτη).

Ερώτηση 15 (Leopold Józef Rutowicz): Περιουσιακά στοιχεία του στρατού του Πακιστάν.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Leopold Józef Rutowicz.

Οι ερωτήσεις 16 και 17 καταπίπτουν διότι οι συντάκτες τους απουσιάζουν.

Ερώτηση 18 (Mairead McGuinness): Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Mairead McGuinness.

Ερώτηση 19 (Bill Newton Dunn): Ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνει Bill Newton Dunn.

Ερώτηση 20 (Gay Mitchell): Κατανομή εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Manuel Lobo Antunes απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Gay Mitchell.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ερώτηση αριθ. 31 δεν γίνεται αποδεκτή (Παράρτημα II, μέρος Α, σημείο 2, του Κανονισμού).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου