Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 september 2007 - Straatsburg

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 17.40 uur onderbroken en om 18.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

13. Vragenuur (vragen aan de Raad)
Volledige verslagen

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0316/2007).

Vraag 1 is niet ontvankelijk verklaard (bijlage II, deel A, punt 2 van het Reglement).

Vraag 2 (Silvia-Adriana Ţicău): Vooruitzichten inzake het Galileo-project.

Manuel Lobo Antunes (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Silvia-Adriana Ţicău en Josu Ortuondo Larrea.

Vraag 3 (Bernd Posselt): Grondwetshervorming in Bosnië-Herzegovina.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bernd Posselt en Richard Seeber.

Vraag 4 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Maatregelen ter bevordering van innovatie.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Justas Vincas Paleckis en Paul Rübig.

Vraag 5 (Dimitrios Papadimoulis): Ontwikkelingen in Kosovo.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Dimitrios Papadimoulis en Bernd Posselt.

Vraag 6 (Philip Claeys): Kandidatuur Kazachstan voorzitterschap OVSE.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Koenraad Dillen (ter vervanging van de auteur).

Vraag 7 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 8 (Robert Navarro): Vangst van blauwvintonijn in de Middellandse Zee.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Josu Ortuondo Larrea (ter vervanging van de auteur), Richard Seeber en Rosa Miguélez Ramos.

Vraag 9 (Chris Davies): Het maken van EU-wetten in het openbaar.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Chris Davies.

Vraag 10 (Ryszard Czarnecki): De situatie in Afghanistan.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Ryszard Czarnecki en Paul Rübig.

Vraag 11 (Eoin Ryan): Actie EU om georganiseerde misdaad een halt toe te roepen.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Eoin Ryan en Jim Allister.

Vraag 12 (Seán Ó Neachtain): Verkeersveiligheid.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Seán Ó Neachtain.

Vraag 13 (Brian Crowley): Toetreding van Kroatië tot de Europese Unie.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Brian Crowley.

Vraag 14 (Liam Aylward): Klimaatverandering.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Brian Crowley (ter vervanging van de auteur).

Vraag 15 (Leopold Józef Rutowicz): Militaire bezittingen van Pakistan.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Leopold Józef Rutowicz.

Vragen 16 en 17 komen te vervallen, aangezien de stellers ervan afwezig zijn.

Vraag 18 (Mairead McGuinness): Solidariteitsfonds van de Europese Unie.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Mairead McGuinness.

Vraag 19 (Bill Newton Dunn): Vrede stichten in het Midden-Oosten.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Bill Newton Dunn.

Vraag 20 (Gay Mitchell): Aan de lidstaten toegewezen aantal zetels in het Europees Parlement.

Manuel Lobo Antunes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Gay Mitchell.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Vraag 31 is niet ontvankelijk verklaard (bijlage II, deel A, punt 2 van het Reglement).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid