Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 września 2007 r. - Strasburg

(Posiedzenie zawieszone o godzinie 17.40 w oczekiwaniu na turę pytań, zostało wznowione o godzinie 18.00.)

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

13. Tura pytań (pytania do Rady)
Pełne sprawozdanie

Parlament rozpatrzył pytania do Rady (B6-0316/2007).

Pytanie 1 zostało uznane za niedopuszczalne (załącznik II, część A, punkt 2 Regulaminu).

Pytanie 2 (Silvia-Adriana Ţicău): Przyszłość programu Galileo

Manuel Lobo Antunes (urzędujący przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Silvia-Adriana Ţicău i Josu Ortuondo Larrea.

Pytanie 3 (Bernd Posselt): Reforma konstytucyjna w Bośni i Hercegowinie

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt i Richard Seeber.

Pytanie 4 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Środki rozwoju innowacji

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Justas Vincas Paleckis i Paul Rübig.

Pytanie 5 (Dimitrios Papadimoulis): Zmiana sytuacji w Kosowie

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Dimitrios Papadimoulis i Bernd Posselt.

Pytanie 6 (Philip Claeys): Kandydatura Kazachstanu na przewodnictwo OBWE

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Koenraad Dillen (zastępca autora).

Z powodu nieobecności pytającego, pytanie 7 zostaje pozostawione bez odpowiedzi.

Pytanie 8 (Robert Navarro): Połowy tuńczyka czerwonego na Morzu Śródziemnym

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Josu Ortuondo Larrea (zastępca autora), Richard Seeber i Rosa Miguélez Ramos.

Pytanie 9 (Chris Davies): Publiczne opracowanie prawodawstwa europejskiego

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Chris Davies.

Pytanie 10 (Ryszard Czarnecki): Sytuacja w Afganistanie.

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Ryszard Czarnecki i Paul Rübig.

Pytanie 11 (Eoin Ryan): Inicjatywy Unii Europejskiej mające na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Europie

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Eoin Ryan i Jim Allister.

Pytanie 12 (Seán Ó Neachtain): Bezpieczeństwo drogowe

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Seán Ó Neachtain.

Pytanie 13 (Brian Crowley): Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Brian Crowley.

Pytanie 14 (Liam Aylward): Zmiany klimatu

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Brian Crowley (zastępca autora).

Pytanie 15 (Leopold Józef Rutowicz): Majątek armii pakistańskiej.

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Leopold Józef Rutowicz.

Pytania16 i 17 zostały pozostawione bez odpowiedzi, ponieważ ich autorzy byli nieobecni.

Pytanie 18 (Mairead McGuinness): Fundusz solidarności Unii Europejskiej

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Mairead McGuinness.

Pytanie 19 (Bill Newton Dunn): Wprowadzenie pokoju na Bliskim Wschodzie

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie.

Głos zabrał Bill Newton Dunn.

Pytanie 20 (Gay Mitchell): Podział miejsc posłów do Parlamentu Europejskiego między państwa członkowskie

Manuel Lobo Antunes udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Gay Mitchell.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Pytanie 31 zostało uznane za niedopuszczalne (załącznik II, część A, punkt 2 Regulaminu).

Tura pytań do Rady została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności