Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. septembra 2007 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 17.40 h kvôli hodine otázok a pokračovalo sa v ňom opäť od 18.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

13. Hodina otázok (pre Radu)
Doslovný zápis

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0316/2007).

Otázka č. 1 bola vyhlásená za neprípustnú (príloha II časť A bod 2 rokovacieho poriadku).

Otázka č. 2 (Silvia-Adriana Ţicău): Budúcnosť programu Galileo.

Manuel Lobo Antunes (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Silvia-Adriana Ţicău a Josu Ortuondo Larrea.

Otázka č. 3 (Bernd Posselt): Ústavná reforma v Bosne a Hercegovine.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt a Richard Seeber.

Otázka č. 4 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Opatrenia na rozvoj inovácie.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Justas Vincas Paleckis a Paul Rübig.

Otázka č. 5 (Dimitrios Papadimoulis): Vývoj situácie v Kosove.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Dimitrios Papadimoulis a Bernd Posselt.

Otázka č. 6 (Philip Claeys): Kandidatúra Kazachstanu na predsedníctvo OBSE.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku, ako aj na doplňujúcu otázku, ktorú položil Koenraad Dillen (v zastúpení autora).

Otázka č. 7 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 8 (Robert Navarro): Lov tuniaka modroplutvého v Stredozemnom mori.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Josu Ortuondo Larrea (v zastúpení autora), Richard Seeber a Rosa Miguélez Ramos.

Otázka č. 9 (Chris Davies): Tvorba európskej legislatívy na verejnosti.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku, ako aj na doplňujúcu otázku, ktorú položil Chris Davies.

Otázka č. 10 (Ryszard Czarnecki): Situácia v Afganistane.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položili Ryszard Czarnecki a Paul Rübig.

Otázka č. 11 (Eoin Ryan): Iniciatívy Európskej únie na boj proti organizovanému zločinu v Európe.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Eoin Ryan a Jim Allister.

Otázka č. 12 (Seán Ó Neachtain): Bezpečnosť na cestách.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku, ako aj na doplňujúcu otázku, ktorú položil Seán Ó Neachtain.

Otázka č. 13 (Brian Crowley): Pristúpenie Chorvátska k Európskej únii.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku, ako aj na doplňujúcu otázku, ktorú položil Brian Crowley.

Otázka č. 14 (Liam Aylward): Klimatické zmeny.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku, ako aj na doplňujúcu otázku, ktorú položil Brian Crowley (v zastúpení autora).

Otázka č. 15 (Leopold Józef Rutowicz): Obohacovanie sa pakistánskej armády.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku, ako aj na doplňujúcu otázku, ktorú položil Leopold Józef Rutowicz.

Otázky č. 16 a 17 prepadli pre neprítomnosť autorov.

Otázka č. 18 (Mairead McGuinness): Fond solidarity Európskej únie.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku, ako aj na doplňujúcu otázku, ktorú položila Mairead McGuinness.

Otázka č. 19 (Bill Newton Dunn): Mierový proces na Blízkom východe.

Na otázku odpovedal Manuel Lobo Antunes.

V rozprave vystúpil Bill Newton Dunn.

Otázka č. 20 (Gay Mitchell): Rozdelenie kresiel v Európskom parlamente medzi členské štáty.

Manuel Lobo Antunes odpovedal na otázku, ako aj na doplňujúcu otázku, ktorú položil Gay Mitchell.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Otázka č. 31 bola vyhlásená za neprípustnú (príloha II časť A bod 2 rokovacieho poriadku).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia