Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 september 2007 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 17.40, i avvaktan på frågestunden, och återupptogs kl. 18.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

13. Frågestund (frågor till rådet)
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0316/2007).

Fråga 1 hade förklarats otillåtlig (bilaga II, del A.2 i arbetsordningen).

Fråga 2 (Silvia-Adriana Ţicău): Planer för Galileoprojektet.

Manuel Lobo Antunes (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Silvia-Adriana Ţicău och Josu Ortuondo Larrea.

Fråga 3 (Bernd Posselt): Författningsreform i Bosnien och Hercegovina.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt följdfrågor från Bernd Posselt och Richard Seeber.

Fråga 4 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Åtgärder för ökad innovation.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt följdfrågor från Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Justas Vincas Paleckis och Paul Rübig.

Fråga 5 (Dimitrios Papadimoulis): Utvecklingen i Kosovo.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt följdfrågor från Dimitrios Papadimoulis och Bernd Posselt.

Fråga 6 (Philip Claeys): Kazachstans kandidatur för ordförandeskapet för OSSE.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt en följdfråga från Koenraad Dillen (ersättare för frågeställaren).

Fråga 7 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 8 (Robert Navarro): Tonfiske i Medelhavet.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt följdfrågor från Josu Ortuondo Larrea (ersättare för frågeställaren), Richard Seeber och Rosa Miguélez Ramos.

Fråga 9 (Chris Davies): Att stifta gemenskapslagar i offentligheten.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt en följdfråga från Chris Davies.

Fråga 10 (Ryszard Czarnecki): Situationen i Afghanistan.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt en följdfråga från Ryszard Czarnecki och Paul Rübig.

Fråga 11 (Eoin Ryan): EU:s åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet i Europa.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt följdfrågor från Eoin Ryan och Jim Allister.

Fråga 12 (Seán Ó Neachtain): Trafiksäkerheten.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt en följdfråga från Seán Ó Neachtain.

Fråga 13 (Brian Crowley): Kroatiens tillträde till Europeiska unionen.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt en följdfråga från Brian Crowley.

Fråga 14 (Liam Aylward): Klimatförändringar.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt en följdfråga från Brian Crowley (ersättare för frågeställaren).

Fråga 15 (Leopold Józef Rutowicz): Pakistans militärtillgångar.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt en följdfråga från Leopold Józef Rutowicz.

Frågorna 16 och 17 bortföll, eftersom frågeställarna inte var närvarande.

Fråga 18 (Mairead McGuinness): Europeiska unionens solidaritetsfond.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt en följdfråga från Mairead McGuinness.

Fråga 19 (Bill Newton Dunn): Att stifta fred i Mellanöstern.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan.

Talare: Bill Newton Dunn.

Fråga 20 (Gay Mitchell): Fördelningen mellan medlemsstaterna av platser i Europaparlamentet.

Manuel Lobo Antunes besvarade frågan samt en följdfråga från Gay Mitchell.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Fråga 31 hade förklarats otillåtlig (bilaga II, del A.2 i arbetsordningen).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy