Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.35 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

14. Σύνθεση του Σώματος

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι οι Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Αντώνης Σαμαράς και Νικόλαος Σηφουνάκης έχουν εκλεγεί βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση των ανωτέρω και διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών των ως άνω βουλευτών με ισχύ από 26ης Σεπτεμβρίου 2007, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της Πράξεως περί εκλογής των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία και σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου