Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2113(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0326/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0326/2007

Συζήτηση :

PV 26/09/2007 - 17
CRE 26/09/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 27/09/2007 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0417

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο

17. Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης [2007/2113(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Tomáš Zatloukal (A6-0326/2007)

Ο Tomáš Zatloukal παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι: Christa Prets (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Pál Schmitt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Christa Prets, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jolanta Dičkutė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Věra Flasarová, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ovidiu Victor Ganţ, Maria Badia i Cutchet, Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo, Rolf Berend, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Proinsias De Rossa και Ján Figeľ.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.09.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου