Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 26. september 2007 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Sisseränne - Seaduslik ränne - Kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku sisserände vastane võitlus (arutelu)
 3.Tervitus
 4.Vajadus võtta meetmeid ohustatud ajaloolise mälestusmärgi, Bukaresti (Rumeenia) roomakatoliku Püha Joosepi (Sfântul Iosif) katedraali kaitsmiseks (kirjalik deklaratsioon)
 5.Euroopa Parlamendi uute liikmete volituste kontrollimine
 6.Hääletused
  
6.1.Euroopa Tehnoloogiainstituut ***I (hääletus)
  
6.2.Liikmesriigis elavate, kuid selle riigi kodakondsuseta liidu kodanike õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel * (hääletus)
  
6.3.Maa tootmisest kõrvaldamine 2008. aastal * (hääletus)
  
6.4.Hiinas toodetud ohtlikud mänguasjad (hääletus)
  
6.5.Euroopa ühise energiaalase välispoliitika suunas (hääletus)
  
6.6.Seaduslik ränne (hääletus)
  
6.7.Kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku sisserände vastane võitlus (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Salajased kinnipidamiskohad ja kinnipeetavate ebaseaduslik transport, millesse on segatud Euroopa Nõukogu liikmesriigid (Fava ja Marty raportid) (arutelu)
 11.Tšaad ja Kesk-Aafrika Vabariik (arutelu)
 12.Olukord Birmas (arutelu)
 13.Infotund (küsimused nõukogule)
 14.Parlamendi koosseis
 15.Piiriüleste teenuste osutajate kohustused (arutelu)
 16.Digitaalraamatukogud (arutelu)
 17.Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide tõhusus ning võrdsed võimalused (arutelu)
 18.Lapse õiguste Euroopa strateegia: õpiraskuste all kannatavate laste diskrimineerimise ("düskrimineerimise") ja "düsinimeste" tõrjumise vastu (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (154 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)       
 
Protokoll (109 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletuste tulemused (383 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1317 kb) 
 
Protokoll (198 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (152 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (417 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika