Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 26 september 2007 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Invandring - Strategisk plan för laglig invandring - Kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare (debatt)
 3.Välkomsthälsning
 4.Behovet av att vidta åtgärder för att skydda ett hotat historiskt monument – den romersk-katolska St. Josef-katedralen i Bukarest (Sfântul Iosif)) (skriftlig förklaring)
 5.Valprövning av nya ledamöter i Europaparlamentet
 6.Omröstning
  
6.1.Europeiska tekniska institutet ***I (omröstning)
  
6.2.Rösträtt och valbarhet vid val till Europparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i annan medlemsstat * (omröstning)
  
6.3.Arealuttag för år 2008 * (omröstning)
  
6.4.Farliga leksaker tillverkade i Kina (omröstning)
  
6.5.Mot en gemensam europeisk utrikespolitik för energi (omröstning)
  
6.6.Strategisk plan för laglig invandring (omröstning)
  
6.7.Kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Europarådets medlemsstaters medverkan vid hemlig internering och illegal transport av fångar (betänkande av Fava och rapport av Marty) (debatt)
 11.ESFP-insatser i östra Tchad och norra Centralafrikanska republiken (debatt)
 12.Situationen i Burma (debatt)
 13.Frågestund (frågor till rådet)
 14.Parlamentets sammansättning
 15.Skyldigheter för tillhandahållande av gränsöverskridande tjänster (debatt)
 16.Digitala bibliotek (debatt)
 17.Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa (debatt)
 18.En europeisk strategi för barnets rättigheter, mot "dyskriminering" av barn och utslagning av dysfunktionella personer (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (157 kb) Närvarolista (64 kb)       
 
Protokoll (112 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (435 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1318 kb) 
 
Protokoll (185 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (149 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (417 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy